ادب و هنر
ادب و هنر
نگاهی اسطوره شناختی به شعر عبدوی جط آتشی

راهزن مقدس

به قول براهنی، در «اسماعیل» آتشی شاعری است که راز عشق و مرگ را دریافته‌است؛ بنابراین شعر ظهور در حکم چاووشی است که مردگان را به مهمانی دعوت می‌کند. یا چنان‌که براهنی خطاب به اسماعیل شاهرودی می‌گوید: به مدد عشق از گور بیرونت خواهم کشید!
1399/06/21
ارشیو

اخبــار استـان

عناوین بیشتر

اخبـار ایران و جهان

عناوین بیشتر