کد خبر : 6433       بازدید : 2012 تاریخ : 1392/09/13  

دو شعر از : محمد مصدق

دو شعر از : محمد مصدق

1)

به هر کجا که روی

نه زمین یک رنگ نیست

به بی ریشگی ام گیر نده

آواره که می شوی

جنازه ات روی دوشِ کسی نمی ماند

هر جا هم که جانت بالا آمد

زمین را به نامت می کنند

می بینی:

هر کس  به وسعتِ خستگی اش خواب می بیند

 

5 شهریور 92

2)

 

مادرم می گفت:

پسر

تو شاعری!

چشم هایش سفیدتر از آن است

که بختت را سیاه نکند

کوتاه نیامدم اما

هرچه انگشت در حلقم می برم

به بغضم نمی رسد

 

20 مهر 92

نظـــرات شمـــا