کد خبر : 101921       تاریخ : 1397/05/23 12:24:15
زندگی کنیم و بگذاریم...

زندگی کنیم و بگذاریم...

برای این که زندگی کنیم و بگذاریم دیگران هم زندگی کنند، باید بعضی چیزها را بدانیم، چیزهایی ساده و بدیهی، چیزهایی ساده که اغلبِ درگذشتگان می دانستند و زندگی می کردند و می گذاشتند که دیگران هم زندگی کنند.

برای این که زندگی کنیم و بگذاریم دیگران هم زندگی کنند، باید بعضی چیزها را بدانیم، چیزهایی ساده و بدیهی، چیزهایی ساده که اغلبِ درگذشتگان می دانستند و زندگی می کردند و می گذاشتند که دیگران هم زندگی کنند. اما آن چیزهای ساده و بدیهی، امروز برای ما به مساله ای پیچیده تبدیل شده است! واقعا نمی دانم چطور شد و روزگار چگونه چرخید که ما موضوعات ساده را که باعث می شد تا ما زندگی کنیم و بگذاریم دیگران هم زندگی کنند، کنار گذاشتیم و هم زندگی را بر خودمان حرام کردیم و هم بر دیگران. خیلی ساده بگویم:
"عالیجنابان، صاحبان ژن های خوب، زباله جمع کن ها،رهبران عالی مقدار و عالی مقام، پادشاهان و کنیزان ، غلامان، اربابان، کاسبان، همه! بدون استثناء ، کمی دیرتر. کمی زودتر . یک دفعه ناگهانی، تمام می شویم.
یک روز همین خانه ای که سقف دارد خانه عنکبوت ها و لانه ی خفاش ها می شود، همین ماشینی که دوستش داریم زیر باران در یک گورستان ماشین زنگ می زند، همین بچه هایی که نفس مان به نفس شان بند است، می روند پی زندگی یشان. حتی نمی آیند آبی بریزند روی سنگ مزار مان.
قبل از ما میلیاردها انسان روی این کره ی خاکی راه رفته اند. مغرورانه گفته اند:مگر من اجازه بدم! مگر از روی جنازه ی من رد بشید... و حالا کسی حتی نمی تواند هم استخوان های جنازه شان را پیدا کند که از روی آن رد بشود یا نشود!
قبل از ما کسانی زیسته اند که زیبا بوده اند، دلفریب، مثل آهو خرامان راه رفته اند. زمین زیر پای تکان خوردن جواهراتشان لرزیده. سیب ها از سرخی گونه هایشان رنگ باخته اند و حالا کسی حتی نامشان را هم به خاطر نمی آورد. 
  قبل از ما کسانی بوده اند که در جمجمه ی دشمنانشان شراب ریخته اند و خورده اند. سرداران و امیرانی که گرزهای گران داشته اند،پنجه در پنجه شیر انداخته اند، از گلوله نترسیده اند و حالا کسی نمی داند در کجای تاریخ گم شده اند!
همه این کینه ها، همه ی این تلخی ها، همه ی این زخم زبان زدن ها، همه ی این کوفت کردن دقیقه ها به جان هم، همه ی این زهر ریختن ها، تهمت زدن ها، توهین کردن ها به هم... تمام می شود. از یاد می رود و هیچ سودی ندارد جز اینکه زندگی را به جان خودمان و همدیگر زهر کنیم.
اگر می توانیم به هم حس خوب بدهیم کنار هم بمانیم و اگر نه، راهمان را کج کنیم. دورتر بایستیم و یادمان نرود که همه ی ما می میریم. همه ی ما، بدون استثناء، کمی دیرتر، کمی زودتر، یک دفعه و ناگهانی...
زندگی کنیم و بگذاریم دیگران هم زندگی کنند!"*
• برگرفته از فضای مجازی.


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=101921

نظـــرات شمـــا