کد خبر : 108991       تاریخ : 1398/03/12 09:03:17
لزوم نگرش مدیریت صید در انتخاب ابزار مناسب صید ماهیان یال اسبی

لزوم نگرش مدیریت صید در انتخاب ابزار مناسب صید ماهیان یال اسبی

متاسفانه با گذشت بیش از 12 سال از این فعالیت هنوز در ساختار ناوگانی و ابزار و ادوات آن هیچ تحولی صورت نگرفته «ترالرهای میانی» وآینده ذخایر این منطقه را در به چالش خواهد کشاند.

حسین شادکامی - کارشناس صید و بهره برداری

ماهیان یال اسبی یکی از گونه های میان زی آبزیان که به عنوان گونه غیر معمول خوراکی در خلیج فارس و دریای عمان پراکنش دارند صید این گونه آبزی در سال های 1352 و 1364 و 1372توسط کشتی های ترال زوجی میان آبی وکشتی های پاشنه کش کفی تا به امروز انجام می گیرد و به علت حجم انبوه این روش صید «بیش از 65 درصد یال اسبی و 35 درصد سایر» به خصوص در کشتی های گروه دوم موجب تخریب بستر و نابودی سایر ذخایر به همراه دارد.

بر همین اساس محدوده زمانی و مکانی خاصی برای این گروه قرار گرفت، امروزه شناسایی پراکنش و چگونگی زیست سنجی و میزان برداشت این گونه ذخیره از آبزیان صادراتی یکی از اساسی ترین مقوله در ماندگاری این ذخیره است .

توجه به تنوع زیست گونه ای همزیست با این گونه آبزی «یال اسبی» از حساسیت خاصی در سال های اخیر برخوردار بوده و می بایست در نوع وروش و چگونگی برداشت مسئولانه و با نظارت مستمر دنبال شود.

برداشت از این ذخیره در آبهای استان بوشهر با 11فروند کشتی کلاس طبس ها و 10 فروند کشتی کلاس کیش ها از نوع ترال کف روب ها در محدوده جغرافیایی 51 تا 52 در اعماق بین 40 تا 50 متری منطقه مطاف که به عنوان گنجینه خلیج فارس خوانده می شود. حجم انبوهی از آبزیان و تنوع زیستی در این منطقه شناسایی شده است و از حساسیت خاصی برخوردار است.

میزان صید ماهیان یال اسبی در استان بوشهر با 2500 تن به ارزش 7 ملیون دلار بدون ارزش افزوده (خام فروشی) به مدت چهار ماه از سال «15 اردیبهشت  به مدت 120 روز» با مصرف 3500 تن سوخت سوبسید دار که به این کار گروه تعلق دارد، انجام می گیرد. لذا نگرش مدیریت صید درانتخاب ابزار مناسب و استاندارد می تواند جهت حفظ و پایداری این ذخیره موثر باشد.

متاسفانه امروزه هر چند در اصلاح تور تغییراتی صورت گرفته ولی با اندک تغییر « کاهش سرعت و تعیین وزنه ها» به غیر از صید هدف سایر گونه های کف زی را به عنوان صید ضمنی به همراه خواهدداشت و علاوه بر آن اثرات کششی درب های فلزی و گرندها «غلطک های لاستیکی» کاملا" با بستر تماس بوده و می تواند خسارت جبران ناپذیری بر بستر صید گاه های این منطقه به بار بیاورد.

متاسفانه با گذشت بیش از 12 سال از این فعالیت هنوز در ساختار ناوگانی و ابزار و ادوات آن هیچ تحولی صورت نگرفته «ترالرهای میانی» وآینده ذخایر این منطقه را در به چالش خواهد کشاند.

 

منابع: دفتر طرح و توسعه شیلات – گزارش پنجم سال 1377ص1-91الی1-105 گزارش پروژه طراحی روش اختصاصی صید ماهیان یال اسبی – سید حسین حسینی


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=108991

نظـــرات شمـــا