کد خبر : 115318       تاریخ : 1399/04/03 1
«لطفا برسد بدست دختران سرزمینم »
«لطفا برسد بدست دختران سرزمینم »

«لطفا برسد بدست دختران سرزمینم »

در پاسداشت روز دختر رسول سعادت نیا وکیل دادگستری طی یاداشتی نوشت:تو كيستي كه بدنبال برادرانت پا به آسمان گذاشتي و خوشه خوشه، رد هفت اورنگ را پي مي گيري تا هيج برادري بي پشتوانه ي خواهر نباشد ...


«لطفا برسد بدست دختران سرزمینم »

 روز دختر مبارک باد

هشتم مارس از تو مي نويسند. روز زن از تو مي نويسند. روز مادر از تو مي نويسند. روز دختر از تو مي نويسند.روز زمين. روز طبيعت ،روز والنتاين ،روز نفي خشونت، روز سپندارمذگان ، روز پرستار، روز آموزگار همه و همه از تو مي نويسند.
مهر و ناهيد ، ونوس و آندرومدا همه و همه از تو مي گويند ...
تو كيستي كه بدنبال برادرانت پا به آسمان گذاشتي و خوشه خوشه، رد هفت اورنگ را پي مي گيري تا هيج برادري بي پشتوانه ي خواهر نباشد ...
تو كيستي كه با نگاهت تمام خستگي هاي پدر را التيام مي بخشي و هيچ پدري با وجود تو ره سراي سالمندان را پا نمي گذارد.
تو كيسيتي كه در هر لحظه از زندگي جريان داري و جريان زندگي بي تو ، بي هويت و بي معناست.
تو كيستي كه همه، عاشقانه مي پرستندت و چون عشق در وجودشان رنگ ببازد ، خشونت از ايشان در حق تو به بي نهايت مي رسد.
و تمامي اين روزها، و تمامي اين روزها؛ همه و همه بهانه اي است تا لَختي از خشونت ها ساليان دراز بر تو رفته را از تو بزادايد.
خشونتي كه در روزگاري به زنده در گور كردن و تعدد زوجات به بي نهايت رقم مي خورد و اين روزها گهي به داس و تبر و ميله گرد، گهي به ويترين هاي سرخابي و پورن، گهي به خشونت هاي خانوادگي و كودك همسري....
خشونتي كه به جلوه هاي مهريه نجومي و چشم و هم چشمي هاي در و همسايه رخ پنهان مي كند و خوش خوشانك ترا به مسلخ خانه بُهت و بُغض و سكوت و سقوط مي كشاند.
خشونتي كه از چشمان هيز بر حرير وجودت، خراش هايي به عمق تاريخ مي نشاند و متلك هايي كه در قالب طنز و مزه، ترا به انزوا مي برد.و رفتارهايي كه در گوشه گوشه ي شهر رد آن بر روح لطيف تو زخم مي زند و تو سكوت مي كني ، رد مي شوي و ديگر هيچ ...
ديگر هيچ هيچ هم نه ،كه باز عصبيتي و زخمي كهنه باز مي شود و خشونتي ديگر درپي همين مزه هاي بي مزه ...
ناروا نيست اگر بپرسم علت اين همه خشونت در حق تو چيست؟ تويي كه گاهي در قامت مادر سايه گستران بهشتي ، در شوكت خواهر تكيه گاه برادر و در تنديس دختر، آمال و آرزوي پدر ..
پس اين همه ناروايي و خشونت چرا؟!
بايد از خود پرسيد چند درصد از اين ناروايي ها از خود است و چند درصد از ناخودي ...!؟
و علاج كار چه و چگونه است؟
شايد بد نباشد با مثلي درصدي از خشونت ها را با هم باز شناسيم.
يادمان باشد اگر هيچ زني ،وارد زندگي زني ديگر نشود بخش عمده اي از خشونت ها رخت خواهد بست.
يادمان باشد حقوق برابر خود را با مهريه نجومي هرگز معامله نكنيد؟! مي توان با ايجاد تفاهم و توافق خانواده رامحل عشق ورزي نمود تا تقابل و خشونت.و اين مهم رخ نمي دهد مگر آن زمان كه دختران سرزمينم با نگاهي آگاهانه در گستره تشكيل خانواده نقش مهم تفاهم و حقوق برابر را براي خود و همسرخود پي بگيرند .و از ديگر سو پسران سرزمينم يادشان نرود كه دختران سرزمينم مادران سايه گستر بهشتند و التيام بخش خستگي هاي پدران فردا ...!؟

رسول سعادت نيا
وكيل پايه يك دادگستري


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115318

نظـــرات شمـــا