کد خبر : 117425       تاریخ : 1399/06/12 15:12:14
 روز ملّی مبارزه با استعمارِ انگلیس و شهادت رئیسعلی
به بهانه ی ١٢ شهریورماه؛

روز ملّی مبارزه با استعمارِ انگلیس و شهادت رئیسعلی

حسام حق پرست

 آهای مستر چیک...

خوابی یا بیدار؟

نه!

تو هیچ وقت نمی خوابی!

ميدان نفت را چه کسی به آتش بکشاند؟

اگر تو بخوابی؛

آفریقا شاید سیر شود!

و جهان آرام بگیرد؛

 اگر تو بخوابی!

آهای مستر چیک...

خوب نگاه کن!!!

اینجا اما بوشهر است!

جهازِ کوچِ تو و انگلیز ایستاده منتظر!

اعماق خلیج‌فارس را به خاطر بسپار!

همان جا که هم ولایتی هایت امان نیافتند!

خودت خوب میدانی

اینجا نه هند شرقی

و نه جای وثوق الدوله!

و نه هیچ جای دیگر است.

تنگستان است اینجا!

 تنگْ میدان برای حضورِت!

دشتِ دشتستان است این دیار!

آرام نمی گذارندت سوارانِ کوه!

اینجا  پلاک خانه ات را

برنوها از جای بر کنده اند!

و تو

مسترِ سرزمینِ

جرثومه ی تباهی

به خواب خواهی دید

این آب و خاک را!

 این سرودِ

سرای سرداران بیدار است!


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=117425

نظـــرات شمـــا