کد خبر : 41800       تاریخ : 1394/02/09 14
مرکر

مرکر

خدایا خودت ما را ببخش و عاقبت بخیر فرما که نمی توانیم جلو این زبانِ ناآراممان را بگیریم! ایهاالناس! خانه ی شهردار چه شد و پولش کجا رفت؟! از این که بگذریم، چند کاندید داشت شهرداری و چه کسی چه تعداد و چه کسی..؟! چه خوش گفت آن یار که گفت: شهردار را مردم باید انتخاب کنند!

1-اوضاع در شورای شهر مرکز استان که ما باشیم، چنان شده است  که هر چه آدم به دنبال مثالی در گوشه گوشه ی تاریخ می گردد تا مشابهتی برای آن بیابد، یافت که نمی شود هیچ! حواس و مُخ نازنین خود را آشفته و در هم می سازد، ما از شوک انتخاب اول این عزیزان در رابطه با شهردار اولشان ، هنوز در نیامده ایم (شهردار اول این شورا) که ناگهان پس از عملکردهای یکی به میخ و صد تا به ساق آن ها و نه به نعل، در طرفه العینی یکی می رود و دیگری می آید که روزی آمد و باز هم از رییس محترم شورای می پرسی چه شد که این گونه شد؟ می فرماید: ما به وظیفه عمل کرده ایم! در این میان آنچه واضح بوده است و ناگهان پنهان شده است، قضیه ی عیدی ناقابلی است که عرصه ی خبری را منفجر کرده است ولی...!!!
خدایا خودت ما را ببخش و عاقبت بخیر فرما که نمی توانیم جلو این زبانِ ناآراممان را بگیریم! ایهناس! خانه ی شهردار چه شد و پولش کجا رفت؟! از این که بگذریم، چند کاندید داشت شهرداری و چه کسی چه تعداد و چه کسی..؟! چه خوش گفت آن یار که گفت: شهردار را مردم باید انتخاب کنند!
2- اوضاع پرونده های بسیاری قمر در عقرب است در استان ما، بخصوص گمرک و جریان پولشویی که در بوق و کرنا رفت و معلوم نیست به کجای ناکجایِ این کره ی خاکی فرو رفت! آیا مسئولینِ پی گیری این مسائل نمی دانند که ایست این پرونده ها یعنی ایست قلبی قانون؟! آیا این سهل انگاری ها که گمرک را بی شخصیت و قصه ای به عنوان شایع کردن این مسائل میان مردم و سکوت و سکوت و سکوت ، یعنی این که هر چه هست فقط روی زبان است و از زبان بر صفحه ی رسانه که آن هم یا مکتوب است و یا ... آیا این قصه گفتن ها هم تنه به شخصیت مخاطبان نمی زند که فقط می شنوند و می خوانند و گاهی هم می بینند؟!
3-
استان بوشهر ،والی دارد، در مجلس نماینده دارد،تعداد زیادی هفته نامه و اخیراً روزنامه و تا دلت بخواهد سایت و ... و در زمینه ی تاریخی هم که اگر بودجه ای باشد هر سالی که صد نویسنده و مورخ و پژوهشگر بنویسند باز هم جای پرداخت می ماند، پارس جنوبی، گمرک و .. و... و شرکت های بسیاری که هست ولی دریغ از یک وجب آگهی! مدیر کل محترم ارشاد در حضور اکثر هنرمندان و روزنامه نگاران و خبرنگاران  هم به نوعی بهانه داده است به دست کسانی که چشم دیدار رسانه های مکتوب و غیر مکتوب را ندارد! 

 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=41800

نظـــرات شمـــا