شرکت توزیع برق استان بوشهر در اعلامیه ای؛
برنامه زمان بندی برای قطعی برق اعلام کرد
پیغام: شرکت توزیع برق استان بوشهر در اعلامیه ای «برنامه زمان بندی مدیریت اضطراری بار» را منتشر کرد که بر اساس آن زمان قطعی برق هر منطقه مشخص شده است.
كدخبر: 101288
1397/04/23

به گزارش«پیغام»، شرکت توزیع برق استان بوشهر با انتشار این برنامه،در واقع زمان قطعی برق هر منطقه را مشخص کرده است.

در این اعلامیه آمده است: به استحضار همشهریان و مشترکان گرامی استان بوشهر می رساند برنامه زمانبندی پیش بینی احتمالی مدیریت بار ناشی از عدم رعایت الگوی مصرف در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به نشانی  www.bedc.ir  موجود می باشد.

جدول زمانبندی پیش بینی احتمالی مدیریت بار ناشی از عدم رعایت الگوی مصرف برق

 

منبع: