تصاویر/مرگ ماهیان در خرمشهر
از اوایل شهریور ماه همزمان با کاهش شدید آب رودخانه کارون و افزایش شوری آن تلفات ماهیان پرورشی مجتمع شهید احمدیان خرمشهر رو به افزایش است.
كدخبر: 103483
1397/06/19

 

 

 
 

 

منبع: