عکس/ تنبیه دانش آموزان مدرسه بهرباغ شهرستان جم با کابل
این ولی دانش آموز نوشت، اولیا این دانش آموزان شکایتی تنظیم کرده اند که شنبه هفته آینده تسلیم مراجع مربوطه می کنند.
كدخبر: 104624
1397/08/10

پیغام: اولیاء دانش آموزان مدرسه بهرباغ شهرستان جم در باره بدن آسیب دیده فرزندش نوشت:
به گزارش «پیغام» به نقل از آوای بوشهر، دیروز معلم مدرسه ...  بهر باغ شهرستان جم  به شدت سه نفر از دانش آموزان را با کابل مورد ضرب و شتم قرار داده است.

این ولی دانش آموز نوشت، اولیا این دانش آموزان شکایتی تنظیم کرده اند که شنبه هفته آینده تسلیم مراجع مربوطه می کنند.

 

 

منبع: