تصاویر/ توربافی ماهیگیران اسکله صیادی عسلویه
پیغام: تور صیادی یکی از ابزار های مهم صیادان ماهی گیر است، که با توجه به قیمت بالای تور صیادی وقتی قسمتی از تور پاره شود، صیادان نسبت به ترمیم آن اقدام می‌کنند.
كدخبر: 108711
1398/02/29

پیغام: تور صیادی یکی از ابزار های مهم صیادان ماهی گیر است، که با توجه به قیمت بالای تور صیادی وقتی قسمتی از تور پاره شود، صیادان نسبت به ترمیم آن اقدام می‌کنند.

این کار بیشتر وقتی که دریا طوفانی باشد انجام می‌گیرد. صیادان و جاشوها در اسکله اقدام به تعمیر شناور، ترمیم تور و قایق های خود می‌کنند.

 

 

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/02/14/13980214001108636926016089775069_50100_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/02/14/13980214001108636926016096649993_78209_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/02/14/13980214001108636926016103368593_47631_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/02/14/13980214001108636926016109149893_57826_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/02/14/13980214001108636926016113837902_25811_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/02/14/13980214001108636926016123056465_44886_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/02/14/13980214001108636926016132431165_12503_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/02/14/13980214001108636926016138993726_41689_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/02/14/13980214001108636926016147149689_55236_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/02/14/13980214001108636926016155274735_48530_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/02/14/13980214001108636926016162150028_63600_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/02/14/13980214001108636926016168400038_43552_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/02/14/13980214001108636926016174181416_61119_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/02/14/13980214001108636926016070399790_51498_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/02/14/13980214001108636926016185851085_45025_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/02/14/13980214001108636926016191632536_48010_PhotoT.jpg

عکس: مهدی صالحی

 

منبع: