به بهانه ی ۹ تیر زادروز استاد همايون خرم، موسیقیدان بوشهری
به جهان خرّم از آنم...
  زاد روز همایون خرم را همان بس و همان بِه که قول استاد سخن سعدی را واگویه کنیم برای سپاس از آثاری که خلق نمود انسانی و جاودان در خاطره‌  و سرگذشت موسیقی ایران؛
كدخبر: 115454
1399/04/09

 حسام حق پرست

به جهان خرّم از آنم که...

همایون خرم را جهان می شناسد!

 جهانی، آثارش را واخوانی و همخوانی می کنند!

همه وقت و همه جا!

مگر می شود تأثیر گذارترین، کاملترین، تاریخی ترین نغماتِ نغمه سرایانی چنین بلیغ و دقیق را نشناخت‌ و نشنید و به خاطر نسپرد!؟

آن جمع دانا و توانا؛ آن نسل فرهیخته و بی مانند و بی تکرار که گلستان گلهای پیرنیای خوش نیا و آن حضور جاودانه را آبیاری نمودند، چگونه می توان روزی نشنوی و یادی نکنی در خیال و اندیشه؟

نوازنده، ترانه سرا و نغمه ساز و... روزی روزگاری چنان در هم بافته و تنیده شدند بی بحث و کلامی که به باور این قلم گویی همان اثربخشی، ِشاهنامه ی دانای طوس برای حفظ زبان پارسی  اما این بار برای حفظ و اشاعه و پاسداشت فرهنگ موسیقایی  ایران را داشت و این مبارک سحر رقم خورد ! (البته با دلایل فنّی، تاریخی و مستند که در این نوشتار ادامه ی آن طلب نمی کند)

  زاد روز همایون خرم را همان بس و همان بِه که قول استاد سخن سعدی را واگویه کنیم برای سپاس از آثاری که خلق نمود انسانی و جاودان در خاطره‌  و سرگذشت موسیقی ایران؛

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست!

منبع: