در بی نهایتِ یک جامه دران!
به مناسبت ۱۹ امرداد، سالروزِ وداع جهانبخش کردی زاده‌
كدخبر: 117174
1399/05/19

 حسام حق پرست

‌در بندرِ دیرسالِ بوشهر؛

دستانی ستبر شده از کار و کرامت دریا

از سنگینیِ سنگ درآر

انگار تنها صدای آن اسطوره! مرهمی ست تا زخم ها التيام یابند از پس پشت آن تاریخِ دیگرگون! 

بادبان های برافراشته

و منتیل های فرو رفته در دل سنگ!

و به غایت حجم واحدِ دستان بالا رفته در جاودانه های واحد که جهانبخش خواند؛

جان بخش و روح افزا!

به باور نگارنده؛ صدایِ جهانبخش کردی زاده‌ جدای از بررسی فنّی و تکنیک های صدا، حنجره و آواز،ماجرایی دیگر دارد!

بی شک رازی درون این صداست تا از آن صدا اسطوره ای بسازد و هنوز و همیشه هر جا که می شنوی؛

می ایستی و گم کرده ای را وا می جویی در لابه لای تاریخ!  بوشهر را می خوانی و دوره می کنی، اما در آن زمانه ی دیگر!

که می خوانْد بخشوی پیرار؛

در بی نهایت یک جامه دران!

منبع: