لطفا فریب شومن بازی ها نخورید
لطفا فریب شومن بازی بنز خریدن فلان عضو در تهران و ویلا خریدن دیگری در رامسر و بازنشستگی بعد از ۴ سال و درآمد ده ها میلیونی نخورید! شما فقط پلکان ثروت اندوزی بالادستی ها می شوید!
كدخبر: 117203
1399/05/25

مصطفی ارجمند

می پرسند پول مان را خوردند و به هیچ هم نرسیدیم چه کنیم؟

شبکه های بازاریابی مجوزی کشوری دارند و خود را در حاشیه امن قرار داده اند اما قطعا مصون از بازخواست و محاکمه بابت رفتارهای غیر قانونی نیستند!

اگر با آموزش های غیرواقعی شما را فریب داده اند؛

اگر کالای بی کیفیت را به شما قالب کرده اند؛

اگر کالایی را گرانتر از قیمت واقعی به شما فروخته اند؛

اگر مافیاگونه، پول شما را از چنگ تان درآورده اند!

\"به دادگاه شکایت کنید\"

همان کاری که هر مالباخته ای که کلاهش را برداشته اند انجام می دهد!

فقط به پاسخ برخی سر تیم ها و سرشاخه های شبکه های بازاریابی توجه کنید تا بدانید با اعضای ساده دل شان چه می کنند؛

\"کسانی که سرمایه شان را از دست دادند بی عرضه بودند اگر عرضه داشتند سود می کردند!\"

\"دو جلد کتاب بخوانند بعد وارد شوند تا کلاه سرشان نرود\"

\"این کار به تلاش و صبوری نیاز دارد. هر کس این ویژگی ها را ندارد شکست می خورد\"

\"همه شرکت های بازاریابی که بد نیستند نباید به همه یک جور نگاه کرد\"

واقعیت این است که روش غالب شرکت های بازاریابی (مورد بررسی من) بر اساس سیستم شرکت های هرمی است و تقلای برخی ها در فضای مجازی هم صرفا به دلیل ترس از کاهش سود بادآورده از پول جوانان ساده دل است!

اسم این کار هر چه که باشد با هر مجوزی هم که باشد یک معنا بیشتر ندارد:

\"جایی که عده ای از بدبختی دیگران می خواهند برای خود پله ثروت بسازند سرتاپایش لجن است!\"

لطفا فریب شومن بازی بنز خریدن فلان عضو در تهران و ویلا خریدن دیگری در رامسر و بازنشستگی بعد از ۴ سال و درآمد ده ها میلیونی نخورید! شما فقط پلکان ثروت اندوزی بالادستی ها می شوید!

می خواهید درآمد داشته باشید همان دارایی تان را رطب بخرید و کنار خیابان بفروشید. نه کلاه کسی را برداشته اید نه از خون دل کسی نان خورده اید!

اصلا بروید در فضای مجازی کاسبی اینترنتی راه بیندازید هم می دانید چه می کنید هم می دانید چه می خرید و هم می دانید چه می فروشید!

منبع: