مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر خبر داد:
توقف فعالیت تخریبی ساحل در شمال استان
پیغام: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از توقف فعالیت تخریب ساحل طبیعی در شمال استان بوشهر خبر داد.
كدخبر: 117204
1399/05/25

 پیغام: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از توقف  فعالیت تخریب ساحل طبیعی در شمال استان بوشهر خبر داد. 

به گزارش «پیغام»؛ فرهاد قلی نژاد در این باره  گفت : فعالیت شن برداری ساحل طبیعی توسط یکی از شهرداری های شهرهای شمالی استان بوشهر بدلیل تخریب ساحل شنی و آسیب به محیط زیست و منظرگاه طبیعی دریا و ساحل متوقف و اخطار لازم صادر و در این خصوص پیگیری قضایی با مطالبه خسارت وارده به محیط زیست ساحل انجام خواهد شد.

  

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر خاطر نشان کرد: هر گونه فعالیت در ساحل باید با اخذ مجوز از ارگان های متولی همانند محیط زیست و منابع طبیعی و وزارت نیرو صورت پذیرد.

وی اضافه کرد: وفق قوانین و مقررات هر گونه تخریب سواحل و اکوسیستم دریایی ممنوع و غیر قانونی است و ساحل های شنی و گلی دریا از اکوسیستم های ارزشمند محیط زیست هستند و حفاظت از آنها بسیار ضروری است.

قلی نژادبیان داشت: حریم ۶۰ متری دریا وفق قوانین و مقررات انفال محسوب که هر گونه تخریب و تصرف آن ممنوع است

منبع: