جفتک فراموش نشدنی گاو به صورت سگ + فیلم
یک گاو در طویله، جفتک محکمی به صورت یک سگ زد.
كدخبر: 120205
1399/08/03

یک سگ که در طویله مشغول اذیت کردن یک گاو بود با جفتک انداختن این حیوان مواجه شد.

جفتک گاو به صورت سگ برخورد کرد و باعث شد تا این حیوان پا به فرار بگذارد.

 

 

منبع: