از شلوغی جمعه بازار بوشهر تا تعلل در آغاز فصل میگو
خبری از صدور دستور آغاز فصل میگونیست اما درکوی وبرزن و بخصوص بازار تا دلت بخواهد، سبد سبد از نوع مرغوبش و بیشتر سرتیز موجود است، با هرقیمتی که خود بازاریان ارایه می دهند، چه ارگانی مجوز می دهد، کدام نهاد تشخیص زمان دقیق هنگامه ی صید را داده است؟
كدخبر: 129092
1400/05/05

 اسکندر احمدنیا در ستون "مرکر" شمار 865 هفته نامه پیغام به برخی از مسائل روزمره در استان و کشور پرداخت که در سه بند می خوانید:

1- جمعه بازار بوشهر، جمعیت انبوهی را گرد خود جمع نموده است، اغلب فروشنده ها ماسک نمی زنند، تقریبا افزون برنود درصدشان از کازرون و شهرهای دیگر استان فارس وبعضا یاسوج ونور آباد و سمیرم می آیند، هرازگاهی بلندگوی بازار اعلام می کند که ماسک بزنید، اما درعمل کسی نیست اول به فروشندگان یادآورشود و یا هشدار بدهد، تا چه رسد به مراجعین، تنگ و فشرده هم تنه به تنه ودست ها ونفس ها در تیر رس کامل هم، از توصیه های بهداشتی دیگرهم خبری نیست، عادی عادی!

2- درخبرهای کرونایی اشاره ای شده است به مبتلا شدن حیوانات به کرونا، شب ها در تمام کوچه وخیابان های شهر بوشهر، سگ های ولگرد بیشتر دسته دسته کاروان تجسس وگشت تشکیل می دهند و در جستجوی پس غذایی ویا استخوانی و...تمام شهررا در می نوردند، والی محترم که این روزها تمام توجه اش به تقسیم آب است و بعضا برق، شهردار کویری مان هم  که سامان دهی سگ های بی زبان وگرسنه برعهده ی اوست هم گویا، با تجمع وگشت زنی  این حیوانها مخالفتی ندارد، پس کرونا در محل به محل شهر درگشت سگان بر کوی وبرزن می پاشد وما هم دستمان به دامن این عالیجاه یعنی شهردار،کوتاه!

 3- خبری از صدور دستور آغاز فصل میگونیست اما درکوی وبرزن و بخصوص بازار تا دلت بخواهد، سبد سبد از نوع مرغوبش و بیشتر سرتیز موجود است، با هرقیمتی که خود بازاریان ارایه می دهند، چه ارگانی مجوز می دهد، کدام نهاد تشخیص زمان دقیق هنگامه ی صید را داده است؟ ظاهر وباطن این است که شیلات پاسخ گوی این  وضعیت خارج از حدود قانون را توضیح دهد! البته والی محترم در این رویه ی نابسامان دخیل است!

منبع: