متفاوت ترین تصاویر روز جهانی کودک
۲۰ نوامبر ، روز جهانی کودک است و دنیا در حالی این روز را جشن گرفته که در یک و نیم ماه اخیر صدها هزار کودک در غزه ، توسط اسرائیل کشته ، مجروح ، یتیم و آواره شده اند.
كدخبر: 163416
1402/08/29

 

 
روز جهانی کودک و غزه
 
روز جهانی کودک و غزه
 
روز جهانی کودک و غزه
 
روز جهانی کودک و غزه
 
روز جهانی کودک و غزه
 
روز جهانی کودک و غزه
 
روز جهانی کودک و غزه
 
روز جهانی کودک و غزه
 
روز جهانی کودک و غزه
 
روز جهانی کودک و غزه
 
روز جهانی کودک و غزه
 
روز جهانی کودک و غزه
 
روز جهانی کودک و غزه
 
روز جهانی کودک و غزه
 
روز جهانی کودک و غزه
 
روز جهانی کودک و غزه
 
روز جهانی کودک و غزه
 
روز جهانی کودک و غزه
منبع: