درچشم هایم
راضیه قاسم نژاد
كدخبر: 2423
1392/06/23

درچشم هایم اوج بگیر

که اشک هایم

جعبه ی سیاده ندارند

خطوط لب هایت 

 زیباترین نستعلیق جهان است

اگر چه استخوانی می نویسم

پر از درد  و نهانی می نویسم

برای هر چه ایرانی تبار است

کبیرش را جهانی می نویسم

 

منبع: