مر کر
در هفته پیش رسانه ها از جمله همین هفته نامه که دست شماست از قول رییس محترم شواری شهر بوشهر خبری داشتند مبنی بر این که جناب رییس فرموده است که :من نیروهای مازاد آتش نشانی را مثلاً کشف کرده ام( نقل به مضمون) فحوای اصل خبر این است که جناب رییس محترم به گونه ای می خواهد در تداوم راه شهرداری در قطع درختان این سامان به نوعی قدرت نمایی اهتمام ورزند . ....
كدخبر: 28194
1393/09/19

1-در هفته پیش رسانه ها از جمله همین هفته نامه که دست شماست از قول رییس محترم شواری شهر بوشهر خبری داشتند مبنی بر این که جناب رییس فرموده است که :من نیروهای مازاد آتش نشانی را مثلاً کشف کرده ام( نقل به مضمون) فحوای اصل خبر این  است که جناب رییس محترم به گونه ای می خواهد در تداوم راه شهرداری در قطع درختان این سامان به نوعی قدرت نمایی اهتمام ورزند . آخر برادر خوب! رییس محترم، همشهری عزیز! آتش نشانی در جایگاهی که قرار دارد نیاز به نیرو داشته است که گرفته است این همه شرکت دربوشهر، جنابعالی به عوض این که برای بیکارانِ این اقلیم  جایی دست و پا کنید به همین  مقدار کم هم کم لطفی می فرمایید؟ امیدورام که جناب بزرگرعزیزاین را نفرموده باشد!
2-روزنامه ی کشوری آرمان امروز، در شماره شنبه هشتم آذر خود، از قول خبرگزاری ایسنا و مرکز آمار ایران، اعلام نموده که میوه و گوشت قرمز در کشور ارزان شده است! و هم چنین خبر از ارزانی  شیر و پنیر و تخم مرغ....  یا ما از قلم افتاده ایم و یا این که همچنان بی توجهی نسبت به ما ادامه دارد( ما بوشهری ها را می گویم) . برای این که ما هر صبح  که به خرید می رویم شاهد افزایش قیمت میوه واقلام زیاد دیگری هستیم! مردم از قدیم  وقتی باران نمی آمد رو به قبله ی دعا می کردند و (گِلی) و غوغایی بر پا می کردند  که بسیاراوقات منجر به نزول باران می شد. ایکاش برای رسیدن به نقاط دیگر کشورهم، درزمینه های مختلف مثل همین ارزانی، چاره ای، دعایی دست جمعی  و یا روش دیگری اندیشیده می شد اگر چه  مسئولین محلی ما مهمترین دغدغه ای که دارند رسیدن به منطقه ی آزاد است مثل فارسی ها که آرزوی وصل به دریا دارند!
3-شاید بوشهر تنها شهر قدیمی ایران باشد که بازار مناسبی ندارد. شهری که در قدیم خود بازاری مناسب با شخصیت مردمش داشته است. مردمش از خانه که بیرون می زده اند و آهنگ  بازار می کرده اند، انگار که وارد خانه ی دیگری از خود می شده اند. بازار  علاوه بر محل رفع نیازهای روزمره جایگاه و محلی مفرح برای مردم بود. در ورودی دوسوی آن، جنوب بازار قنادی ها و شمال خیاط ها، میوه فروشان، بقالی ها، آهنگرها، ماهی فروشان، سقف بازار پوشیده، همه آشنای هم، هر روز عید و دیدار تازه ، خوش و بش رد و بدل کردن  شوخی های معقول و ...  امروز این بازار تبدیل به گذراشباح شده است، تشتت و پراکندگی همه را درخود غریبگیِ عجیبی فرو برده است. بافت قدیم به گونه ای وحشتناک رو به نابودی است و این بازار نصف و نیمه شهری ویران نیز دارد آخرین  نفس های تاریخی خود را می کشد. امروز هر شعاری از حنجره  و حلقوم  و زبان رسای مسئولین بلند می شود الا سخنی در باب احیای این بازار!  بوشهری های به شهرت ادغام شده  در تیره های گوناگون، نه  توان فریاد کردن دارند( چرا که کمتر خاطره ای از آن زمان با خود دارند) چند پاساژ به ظاهر شیک و لوکس و چند ردیفِ مسقف شده به شیروانی و ایرانیت و بسیار درهم و بر هم ( بازار صفا) و .... این تمام بازاربوشهراست، بوشهری که مدعی ست پدرشهرهاست!

 

 

منبع: