مطهری به دنبال ماشین مناسب سخنرانی
روزنامه قانون این مطلب طنز را پیرامون حمله اخیر به مطهری در شیراز منتشر کرده است.
كدخبر: 37517
1393/12/20

منبع: