به مناسبت فرا رسيدن فصل بهار
بهار جلوه ي ويژه ازطبيعت آبزيان در خليج فارس
حفظ حيات پايدارآبزيان كم ياب ونادر در خليج فارس مي تواند با رعايت قوانين و موازين بهره برداري ميراثي از گذشتگان را به تصوير آيندگان برسانيم. تاخزاني در بهار آبزيان رقم نخورد.
كدخبر: 80951
1395/12/11

حسين شادكامي/ كارشناس صيد وبهره برداري
آبزيان خليج فارس در فصل بهارچنان تحول واثرهنري شگرف ايجاد مي نمايند، كه همراه با دگرگوني و حياتي دوباره جهت احياء و تكوين زيست محيطي جلوه هاي خاصي را به معرض نمايش مي گذارند. بهار درمناطق معتدل استوايي با تغييرات شرايط آب وهوايي و گذر از زمستاني ايستايي ركن زيستي جهت تعادل وادامه حياتي نو، جاني تازه به خود مي گيرد و اكوسيستم به هم پيوسته چرخه زيستي را به گردش درمي آورد و موجودات براي ماندن دربقاء تلاش مي نمايند.

تنوع زيست گونه اي از ريزترين موجود آبي (كلني هاي ثابت ومتحرك، پلانگتون ها وساير موجودات قوي و بزرگ ) درونشان بارور مي گردد.مانگروها، درختان حراء، گياهان وعلف هاي دريايي شكوفه سر مي دهند، اسفنج ها، مرجان ها، نفس هاي عميق مي كشند، سرخس ها ساق هاي خود را برافراشته مي سازد،ملوان ماهي - فرشته ماهي - طوطي ماهي - زمرد ماهي - جراح ماهي - هامور ماهيان - دلقک ماهيان - صندوق ماهي – سقاماهي - دم گاوي – شاخدار - خروس دريايي – پيکاسو ...(بيش از 150گونه آبزيان تزيیني) با رنگ دانه هاي خود بوم طبيعت آبي را نقش مي اندازند،حلزون ها و صدف ها خانه سازي مي كنند،ستاره ها ي دريايي در كف بستر مي درخشند، مرغان دريايي جامع سفيد مي پوشند، شالوها نفس هاي خود را در زير آب نگه مي دارند.
اشلمبوها (سگ ماهي) درحاشيه نوار ساحلي فستيوال گل مالي برپا مي كنند. تون ماهيان به آبهاي دور وعميق اقيانوسي كم كم كوچ مي نمايند، دلفين ها صداي همنوايي را سر مي دهند، پهنه هاي سفره آبي آغوشش را براي ساير موجودات آبزي مي گستراند،عروس دريايي 650ميليون سالگرد تولدش درميان پلانگتون جشن مي گيرد، رقص شقايق ها با نور خورشيدنمايان مي شود، خرچنگ ها گل هاي ساحل را دانه دانه مي كنند، ماهيان در قلمرو خود بستري مناسب جهت تخم ريزيشان تلاش مي نمايند، تخم هاي زمستاني ماهي مركب نوزاد مي شوند.لاك پشت ها خود را به سفري دور آماده مي سازند، كوسه ها اقتدار پيدامي كنند.


لاروها ونوزادها وبچه هاي آبزيان خود را به حاشيه سواحل «خوريات ومصعب ها » مي رسانند خزه ها وجلبك ها صخره هاي ساحلي را رنگ بهاري مي زنند وجملگي تبلوري از ذات چرخش طبيعت به منصه ظهور مي رسانند.
نورماه درشب و نور خورشيد در روز طلايي بخش زندگي موجودات دريايي است و تحولي نو پيرامون بقاء صورت مي گردد.در بهار شرايط جهت آماده سازي زايش رو به رشد آبزيان جلوه اي از راز بقاست. كه ساليان سال بيش از 500گونه از آبزيان در خليج پارس كه قدمت چندين هزار ساله را دارند ميسر مي سازد.و جلوه اي از زيبايي خلقت طبيعت را به رخ مي كشاند.وبا تحولي ديگر نسلي نوبراي بقا به ارمغان مي آورد.
حفظ حيات پايدارآبزيان كم ياب ونادر در خليج فارس مي تواند با رعايت قوانين و موازين بهره برداري ميراثي از گذشتگان را به تصوير آيندگان برسانيم. تاخزاني در بهار آبزيان رقم نخورد.

منبع: