کد خبر : 101813       تاریخ : 1397/05/18 12:45:02
جامعه روزنامه نگاری استان وامدار پیغام است
ویژه بیست ویکمین سال انتشار پیغام؛

جامعه روزنامه نگاری استان وامدار پیغام است

بسیاری از روزنامه نگارانی که امروز در میان رسانه های استان سری در سرها دارند، از پیغام برخاستند و در واقع ظهور بسیاری از آنها با همت دکتر رضا معتمد ، علی هوشمند و اسماعیل منصور نژاد سردبیران سابق این هفته نامه رقم خورد.

علی احمدی *

هفته نامه پیغام پیوندی ناگسستنی با شخصیت ادبی رضا معتمد، نویسنده، شاعر و روزنامه نگار نام آشنای هم استانی دارد و هرکس نام  پیغام را می شنود، به دلیل شخصیت ادبی مدیرمسئولش تصور رسانه ای تمام ادبی از این هفته نامه دارد اما به واقع  پیغام در طول 20سال انتشار خود نشان داده در همه عرصه های سیاسی و اجتماعی به همان قوت نوشته های ادبی اش حرف برای گفتن دارد.
قلم شیوای معتمد خصوصا وقتی که در موضوعات سیاسی و اجتماعی می نویسد، به همراه نوشته های دیگر نویسندگان، پیغام را  به  رسانه ای صاحب سبک بدل می کند که شیوه نگارش و نوع نگاه آن به موضوعات سیاسی و اجتماعی به شناسنامه آن تبدیل شده است.
بسیاری از روزنامه نگارانی که امروز در میان رسانه های استان سری در سرها دارند، از پیغام برخاستند و در واقع ظهور بسیاری از آنها با همت دکتر رضا معتمد ، علی هوشمند و اسماعیل منصور نژاد سردبیران سابق این هفته نامه رقم خورد. از این منظر پیغام  فراتر از مسئولیت روزنامه نگاری تلاش نمود تا با تربیت روزنامه نگاران حرفه ای سهم خود را در غنی بخشی به جامعه مطبوعاتی استان ایفا نماید که شاید کمتر مطبوعه ای در استان چنین نقشی را ایفا نموده است.
با وجود این، پیغام نیز همچون بسیاری از رسانه ها نتوانست تاثیر گذاری سابق خود را همچون گذشته حفظ نماید و عملا بدلیل ضعف حمایت های معمول که تابعی از شرایط سخت اقتصادی کشور است، همچنین فشارهایی که مجال را برای رسانه شناسنامه دار تنگ نموده و عرصه را برای رسانه های فاقد شناسنامه در فضای مجازی گشوده، نتوانسته در آستانه بیست و یکمین سال انتشاراش انتظاراتی راکه خود ایجاد کرده بود، به نحو شایسته ای پاسخ دهد .
اگرچه ضعف موجود در فضای رسانه ای تنها شامل هفته نامه پیغام نیست و اپیدمی غالب رسانه های کشور است اما شاید پیغام به دلیل قوت و قدرتی که از خود در سالهای آغازین به نمایش گذاشت، انتظارات مخاطبانش را آنچنان بالا برد که بسیاری از خوانندگان وفادار آن هنوز بعد از سالها نه تنها به جریده دوست داشتنی خود همچنان وفادار مانده اند بلکه انتظار دارند پیغام بار دیگر به دوران اوج خود باز گردد.
امید میرود که هفته نامه زیبا و اثرگذار پیغام با همت مدیر مسئول اندیشمند خود جناب دکتر رضا معتمد و نویسندگان چیره دستی که هنوز خود را وام دار این نشریه می دانند، بتواند بار دیگر همچون گذشته نقش ویژه ای را در عرصه فرهنگی استان ایفا نماید و  به عنوان بخشی از شناسنامه فرهنگی استان بوشهر پیغام مودت و دوستی و مدارای مردم  این استان باشد.

*مدیر مسئول هفته نامه خلیج فارس


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=101813

نظـــرات شمـــا