کد خبر : 110417       تاریخ : 1398/06/20 13:13:15
عکس/ نمایش بزرگ تعزیه عاشورا در روستای نظرآقا

عکس/ نمایش بزرگ تعزیه عاشورا در روستای نظرآقا

هر سال یکی از بزرگ‌ترین تعزیه‌ های استان بوشهر در روستای نظرآقا برگزار می شود .

پیغام: میدان اختصاصی مجتمع فرهنگی مذهبی سیدالشهداء این روستا در روز عاشورا میزبان خیل عظیمی از عزاداران حسینی است.

 

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667055345375_35703_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667062075332_31784_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667068376509_60419_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667074487285_95124_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667080480275_47679_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667086711464_62045_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667092961547_62098_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667099354905_26945_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667106230165_89830_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667112324082_45315_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667118573903_59601_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667124823966_27452_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667130605229_46116_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667136574672_96620_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667146853490_83933_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667156384825_71531_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667164698339_49197_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667173917094_64594_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667180792104_50601_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667186729878_34129_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667192667066_55720_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667198604635_50902_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667204559852_14562_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667210497253_69321_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667216278434_93075_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667221755394_70321_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667227849176_24971_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667233942937_35309_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667239724175_94967_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667245505442_24539_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667251599154_53093_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667257536838_82470_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667263456781_99917_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667042689086_39661_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667269238348_66654_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667274863325_80379_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667280644580_54655_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667286269766_62537_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667292519747_71616_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667298457177_95158_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667304238428_63810_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667309863450_12375_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667315800954_85197_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667321582188_89007_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667327207227_45741_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667332832270_11837_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667338769745_23187_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667344394706_62248_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667350176010_53267_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667355801044_72814_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667361764719_63014_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667367702153_31795_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667373170910_90878_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667379112778_58072_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667384581551_65818_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667390050329_83939_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667395365740_84800_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667401147060_27222_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667407084572_91097_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667412709603_12049_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667418207220_77357_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667423675854_47074_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667429066094_36788_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667434378615_31977_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667440159878_75291_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667445628643_92220_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667451257857_77130_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667457039149_27534_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667462524933_79460_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667467993690_26241_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667473524672_39278_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667479149686_18993_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667484149696_77580_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667489626492_69434_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667494939062_86789_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667500876537_31753_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667505876872_70522_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/20/13980620000089637037667511501561_61893_PhotoT.jpg

عکس: فارس-  حسین استوار 

  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=110417

نظـــرات شمـــا