کد خبر : 11937       تاریخ : 1393/02/18 11:36
حيات دوباره خودسرها؟

حيات دوباره خودسرها؟

مشخص نيست كه هدف بعدي خودسرها چه كسي است؟ آيا دولت حسن روحاني كه مخالف اين گونه حركات بوده است با اين دسته از گروه ها برخورد مي كند يا خير. اما هرچه كه هست مخالفان دولت اين روزها برنامه ريزي هاي گسترده يي دارند، تقسيم كار كرده اند و هر يك به يك شكل بار مخالفت با دولت، هواداران و حاميانش را بر دوش مي كشند.

اسمشان خودسر است اما هدايت شان مي كنند. براي خودشان تشكيلات و برنامه ريزي دارند. يك روز سخنراني رييس مجمع تشخيص، روز ديگر رييس مجلس و فرداي آن نوه امام(ره) . در همه جا هم شعبه دارند. با پيامكي محل قرار را با هم چك مي كنند، مي روند، شعار مي دهند و مراسم را بر هم مي زنند تا خيال شان راحت شود. كسي هم كاري به كارشان ندارد. اسم شان شده خودسر، و همين عنوان بهانه يي براي تحت پيگرد قرار نگرفتن. تفريح شان شده است برهم زدن سخنراني افرادي كه مطابق ميل شان سخن نمي گويند. مهم نيست كه موضوع سخنراني حتي مراسم سالگرد انقلاب باشد يا سالروز رحلت بنيانگذار انقلاب باشد و سخنران رييس مجلس باشد، نوه امام باشد يا رييس جمهور اسبق. اما براي خودشان مراسم مي گيرند و از دلواپسي هايشان مي گويند. آنجا هم كسي حق انتقاد به آنها را ندارد. اجازه بيان دلواپسي ها را به ديگران نمي دهند اما خودشان اجازه همه چيز را دارند. مجلس از آنها تفحص كرد، گزارش هم داد اما خبري از پيگيري در مورد آنهايي كه به رييس يك قوه حمله كرده بودند نشد. حالاديگر عادي شده است. اين طرفي ها اجازه برگزاري هيچ مراسمي را ندارند، اگر هم برگزار شود با ترس و لرز است از احتمال برهم خوردن مراسم با دخالت خودسرها. اما دامنه نفوذ خودسر در حال افزايش است. يادشان رفته تذكر 4 سال پيش مقام معظم رهبري را نسبت به اين كارها. نوه امام اما براي چندمين بار مورد اين بي مهري قرار گرفت. اگر سه سال پيش در حين سخنراني اش شعار دادند و علاوه بر مقام معظم رهبري واكنش جمعي از علما را نيز موجب شدند اين بار كار به تهديد كشيد و اصلابه او اجازه سخنراني ندادند. پيش از اين هدف خودسرها اصلاح طلبان بودند و كمي بعد اصولگرايان منتقد، اما تكرار هتك حرمت به نوه امام نشان مي دهد كه خودسرها به تذكرات بزرگان نظام هم بي توجه هستند. حالاسخنراني سيدحسن خميني از سوي خودسرها لغو شد .
    
    پشت پرده هاي لغو يك همايش

افراطي ها تاب يك سخنراني در مورد حضرت امام خميني(ره) را هم نياوردند و آن گونه كه در خبرها آمده است با ارسال پيامك و تجمعاتي مقابل اين دانشگاه مخالفت خود را با سخنراني نوه امام نشان دادند. لغو سخنراني سيد حسن خميني اما لغو كلي همايش را به دنبال داشت. اما علاوه بر اين روايت ها در مورد لغو سخنراني نوه امام به دليل برخورد نيروهاي خودسر روايت هاي ديگري هم در مورد لغو اين همايش وجود دارد. معظمي، مسوول برگزاري همايش تبيين شخصيت علمي امام خميني (ره) روايت ديگري از اين ماجرا دارد. او درباره اين اعتراض ها به پيام نو مي گويد: «اعتراض در حد بسيار بسيار پاييني بود و فقط چند پيامك از طرف افرادي كه شناخته شده هستند در اين زمينه ارسال شد و يك نامه كتبي هم توسط يكي از طلبه هاي لرستان نوشته شده بود كه آن هم البته تهديد جدي نبود. متاسفانه همين مسائل جزئي و بسيار پيش پا افتاده توسط مسوولان اجرايي استان سنگين شد و كار به لغو مجوز برنامه رسيد». وي با بيان اينكه مسوولان استانداري مسوول مستقيم لغو سخنراني حجت الاسلام سيدحسن خميني بودند ادامه مي دهد: «مشخصا معاون سياسي استانداري با يك نامه يي كه آن را منتسب به گروه جبهه پايداري مي دانست، روي اين موضوع پافشاري كرد». وي مي گويد: «تامين امنيت اين مراسم اصلامشكلي نداشت و اگر استانداري به حواشي دامن نمي زد هم امنيت مراسم تامين مي شد. هيچ فضايي قبل از مراسم شكل نگرفته بود كه حاكي از كوچك ترين مشكلي باشد. هيچ تهديدي قبل از مراسم نبود. فقط چند تا پيامك و يك نامه بود كه نويسندگان هم كاملاشناخته شده هستند و همين ها در اتاق هاي استانداري تبديل به تهديد امنيتي شد». معظمي در پايان تاكيد مي كند: «آنقدر حجت الاسلام سيدحسن خميني آدم بزرگي هستند كه كوچك ترين واكنشي به لغو مراسم نداشتند و بسيار بزرگوارانه با اين مساله مواجه شدند و حتي تشكر هم كردند كه ما ايشان را به اين مراسم دعوت كرده ايم.»
    
    در استانداري و وزارت كشور چه خبر است؟

لغو سخنراني سيدحسن خميني در حالي صورت گرفته است كه همين چند روز پيش دلواپسان توافقنامه ژنو كه متشكل از اعضاي جبهه پايداري و حاميان محمود احمدي نژاد بودند براي خودشان اجتماع هزارنفري تشكيل دادند و كسي هم كاري به كارشان نداشت. از سوي ديگر امروز لرستان ميزبان ويژه برنامه هايي خاص براي سخنراني ها و بازديدهاي سعيد جليلي است. برنامه هايي كه نه تنها نبايد انتظار لغو شدنش را داشت بلكه بدون شك استقبال گرمي هم براي آن ترتيب خواهند داد. اما در تماس «اعتماد» با دفتر شاهرخي، معاون سياسي استانداري لرستان خبري از او نيست. كسي حاضر به پاسخگويي نيست و معاون استاندار قولي هم براي توضيح در مورد اتفاق رخ داده در دانشگاه آيت الله بروجردي نمي دهد. حسينعلي اميري، قائم مقام وزير كشور هم كه ظاهرا آنچنان در جريان تجمعات صورت گرفته در تهران و بروجرد نيست در اين مورد به اين جمله بسنده مي كند كه بگويد: «صدور مجوز تجمعات به شوراي تامين استان واگذار شده است و ديگر در حيطه اختيارات وزارت كشور نيست». در استانداري تهران هم كسي پاسخگو نيست و گويا همين بي خبري ها شرايط را براي خودسرها مساعدتر كرده است.
    
    هدف بعدي خودسرها چه كسي است؟

مشخص نيست كه هدف بعدي خودسرها چه كسي است؟ آيا دولت حسن روحاني كه مخالف اين گونه حركات بوده است با اين دسته از گروه ها برخورد مي كند يا خير. اما هرچه كه هست مخالفان دولت اين روزها برنامه ريزي هاي گسترده يي دارند، تقسيم كار كرده اند و هر يك به يك شكل بار مخالفت با دولت، هواداران و حاميانش را بر دوش مي كشند. آنقدر هم نفوذ پيدا كرده اند كه در شهرستان ها هم از آنها حساب مي برند. در اين ميان اما بايد ديد كه بالاخره حاشيه امنيتي خودسرها از بين مي رود يا خير؟
    

 

 


  منبع: اعتماد
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=11937

نظـــرات شمـــا