کد خبر : 1218       تاریخ : 1392/05/09 14
چه مبارک سحری بود وچه فرخنده شبی
حسین حشمتی

چه مبارک سحری بود وچه فرخنده شبی

درنگی درباب فضیلت شب های قدر

اگرچه برحسب عنوانی که برای این ستون انتخاب گردیده، به قاعده می باید تحلیگر اخبار بود و مهم ترین اخبار در این روزها، پیرامون رویدادها و حاشیه های دوران انتقال دولت های دهم و یازدهم و تشکیل کابینه جدید دورمی زند اما این تقارن  ناموزون با لیالی قدر نباید باعث گردد که اهمیت و فضیلت شب های نور و رحمت تحت الشعاع مسائل و اخبار سیاسی قرار گیرد خاصه آن که ظاهرا هردو موضوع مربوط به « دولت » است با این تفاوت که اولی ابد مدت است و دومی، مستعجل، در مقاله ای که به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان تحت عنوان، «هشدار، شیاطین دربند نیستند»، نقش دستگاه های آموزشی دهه ی 30 شمسی در شناساندن شیاطین جن و انس به دانش آموزان مقاطع ابتدائی و متوسطه با توجه به جوتبلیغاتی آن زمان و همچنین مقایسه ای مختصر پیرامون مقدار موفقیت متولیان مربوطه در پیشگیری از آلودگی نسل جوان به گناه در دهه های 40 و90 به رشته ی تحریر درآمد، در این مجال اما قصد برآن است که استعداد فطری انسان در پذیرش آموزش های معنوی و مذهبی و پناه بردن به معبود یگانه با انگیزه ی ترک گناه و کسب آرامش را در حد بضاعت ناچیزخویش به زیور طبع آراسته سازیم.

خداوند سبحان درقرآن مجید، چگونگی آفرینش انسان و دمیدن روح در کالبد او را شرح داده و آن خلقت را پایان یافته تلقی فرموده و بابت آن به ذات اقدس خویش آفرین گفته «2» اما این انسانی که خداوند تبارک و تعالی او را « احسن الخالقین» «3» نامیده و قطعا از نظر عقل و فکر باید در حد و اندازه ی فرشتگان باشد، به علت این که دارای نیازها و غرایز نفسانی است، متاسفانه خیلی زود اسیر وسوسه های شیطان وآلوده به گناه می شود و در عین حال از آنجایی که فطرت و سرشت او پاک است،  مجددا به سوی خالق خویش باز می گردد و توبه می کند و رب ودود می پذیرد و می بخشد! ، ابوسعید ابوالخیر در رباعیات خویش چه زیبا این جلوه ی ویژه ی حضرت دوست را به تصویرکشیده است، که:

بازآ ، بازآ،  هرآنچه هستی بازآ / گرکافر و گبر و  بت پرستی بازآ /  این درگه ما درگه نومیدی نیست/ صد بار اگر توبه شکستی بازآ

غرض این که انسان جایزالخطا است و رب ودود عزاسمه، بخشنده و کریمی که اقیانوس رحمتش بی کرانه است، فقط می ماند این که انسان کی و چگونه از این فیض روح القدس، مدد می جوید؟ که این، هم راهش نزدیک است وهم وسائلش معلوم که تنها یکی از آنها، همین شب های قدری است که اکنون دردسترس ماست، آن قدر نزدیک، که مثل ستارگان آسمان، اگردست دعا و تضرع به درگاه بی نیاز حضرت حق جل و علا دراز کنیم، محال است دست خالی برگردیم.

در مورد وجه تسمیه شب های قدر، شایسته تر این است که ابتدا به آیات رحمانی رجوع نماییم،آنجا که می فرماید، سوگند به کتاب روشنگر، به راستی ما آن را در شبی مبارک فرو فرستادیم زیرا...«4» و همچنین اشاره ای داشته باشیم به احادیث شیعه که از امام جعفرصادق«ع»نقل شده، شب های قدر تا قیامت باقی است و در ماه رمضان واقع است «5» و نیز روایتی را نقل کنیم که می فرماید، شب قدر در یکی از 3 شب19،21و23ماه رمضان قرار دارد که احتمال شب بیست وسوم بیشتر است«6»

در نهایت نگاهی بیندازیم به تشبیهات شوق انگیز شعرای عالی مقام ایرانی که هرکدامش درتزکیه و تهذیب روح انسان اثرگذارتر از دیگری است، کما این که حافظ در مورد شب های قدر سروده است:

1-چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی/ آن شب قدر که این تازه براتم دادند

2-آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است / یارب این تاثیردولت در کدامین کوکب است؟

3-در شب قدر ار صبوحی کرده ام عیبم مکن / سر خوش آمد یار و جامی برکنار طاق بود

و به عنوان حسن ختام، اثر جاودانه ی شادروان محمد حسین شهریار را می آوریم تا مشام جانمان را با عطر دل انگیز نام مولایمان حضرت علی«ع» معطر سازیم.

علی آن شیر خدا شاه عرب/  الفتی داشته با این دل شب

شب زاسرار علی آگاه است/ دل شب محرم سرالله است

شب شنیده است مناجات علی/ جوشش چشمه ی عشق ازلی

ماه محراب عبودیت حق / سر به محراب عبادت مشتق

می زند پس لب او کاسه ی شیر/ می کند چشم اشارت به اسیر

چه اسیری که همان قاتل اوست / تو خدایی مگر ای دشمن دوست؟

شب روان مست ولای تو علی/ جان عالم به فدای علی

منابع

1-سوره مبارکه حجرآیه 29

2-سوره مبارکه ص آیه 72

3-سوره مبارکه مومنون آیه14

4-سوره مبارکه دخان آیات 1تا14

5-مجمع البیان چ34ص 95

6-اصول کافی ج2ص 169

 

 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=1218

نظـــرات شمـــا