کد خبر : 15240       تاریخ : 1393/03/26 14:35
تماشاگران جام جهانی برزیل -1 (عکس)

تماشاگران جام جهانی برزیل -1 (عکس)

همزمان با مسابقات، شمار زیادی از تماشاگران از کشورهای مختلف نیز با سفر به برزیل، در حال تشویق تیم های ملی شرکت کننده در جام جهانی هستند.

جام جهانی فوتبال در شهرهای مختلف برزیل در حال برگزاری است. همزمان با مسابقات، شمار زیادی از تماشاگران از کشورهای مختلف نیز با سفر به برزیل، در حال تشویق تیم های ملی شرکت کننده در جام جهانی هستند.
 


تماشاگران هلندی جام جهانی (عکس)

تماشاگران برزیلی جام جهانی (عکس)

تماشاگران برزیلی جام جهانی (عکس)

تماشاگران برزیلی جام جهانی (عکس)

تماشاگران برزیلی جام جهانی (عکس)

تماشاگران برزیلی جام جهانی (عکس)

تماشاگران برزیلی جام جهانی (عکس)

تماشاگران برزیلی جام جهانی (عکس)

تماشاگران برزیلی جام جهانی (عکس)

تماشاگران هلندی جام جهانی (عکس)

تماشاگران هلندی جام جهانی (عکس)

تماشاگران برزیلی جام جهانی (عکس)

تماشاگران هلندی جام جهانی (عکس)

تماشاگران هلندی جام جهانی (عکس)

تماشاگران هلندی جام جهانی (عکس)

تماشاگران برزیلی جام جهانی (عکس)

تماشاگران هلندی جام جهانی (عکس)

تماشاگران هلندی جام جهانی (عکس)

تماشاگران برزیلی جام جهانی (عکس)

تماشاگران هلندی جام جهانی (عکس)

تماشاگران هلندی جام جهانی (عکس)

تماشاگران هلندی جام جهانی (عکس)

تماشاگران هلندی جام جهانی (عکس)

تماشاگران هلندی جام جهانی (عکس)

تماشاگران هلندی جام جهانی (عکس)

تماشاگران هلندی جام جهانی (عکس)

تماشاگران هلندی جام جهانی (عکس)

 


  منبع: عصر ایران
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=15240

نظـــرات شمـــا