کد خبر : 15614       تاریخ : 1393/04/05 16
تصاویر: تلویزیونهای جام جهانی در بوشهر

تصاویر: تلویزیونهای جام جهانی در بوشهر

تصاویر: تلویزیونهای جام جهانی در بوشهر

 

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/03/139304031218461233071574.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/03/139304031218458893071574.jpg


http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/03/139304031218462163071574.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/03/139304031218466063071574.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/03/139304031218464503071574.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/03/139304031218463883071574.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/03/139304031218462793071574.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/03/139304031218466693071574.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/03/139304031218467933071574.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/03/139304031218468563071574.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/03/139304031218469653071574.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/03/139304031218473243071574.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/03/139304031218474803071574.jpg


http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/03/139304031218471833071574.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/03/13930403121847593071574.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/03/139304031218476363071574.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/03/139304031218476983071574.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/03/139304031218477923071574.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/03/139304031218479483071574.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/03/139304031218483383071574.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/03/139304031218482913071574.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/03/13930403121848883071574.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/03/139304031218479793071574.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/03/139304031218492433071574.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/03/139304031218487283071574.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/03/139304031218484633071574.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/03/139304031218456393071574.jpg

عکس: حسین حیدرپور
 

  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=15614

نظـــرات شمـــا

گفت:
خیلی جلب بوداز عکاس اون تشکر میکنم
1393/04/12