کد خبر : 15862       تاریخ : 1393/04/03 12
مر کر

مر کر

علی رغم این که از سوی بالاترین مقامِ دارو و درمان و اورژانس ، توصیه ی رسمی شده است که بیمارستان ها هزینه ی بستری و دوا و درمان دفترچه داران بیمه ای را « مجانی» انجام دهند.........


1- علی رغم این که از سوی بالاترین مقامِ دارو و درمان و اورژانس ، توصیه ی رسمی شده است که  بیمارستان ها هزینه ی بستری و دوا و درمان دفترچه داران بیمه ای را « مجانی» انجام دهند، در عمل می بینیم که باز هم مجریان این «دستور» به عکس آن عمل می کنند! برای نمونه در همین هفته ای که گذشت  خانمی احساس می کند که از ناحیه ی قلب دچار مشکل شده است سریعاً اعزام می شود به بیمارستان ... دکتر می آید و بعد از معاینه به خانم می گوید: چیزی نیست و برو و استراحت بکن ! بیمارستان به همسر وی می گوید : 7500تومان هزینه ی شما می شود؟ اعتراض هم به جایی نمی رسد و همین دراز کشیدن چند دقیقه ای بیمار ( شاید ده دقیقه) بابت استفاده از تخت وصول می شود! چرا؟ باید از مسئولان پرسید که آیا مردم ما مهم اند یا آن هایی که از قطر به قصد تفریح و تفرج می آیند؟
2- فوتبال ما یک فوتبال پر از استعداد است اگر مافیای سوداگری که سال هاست قبضه اش کرده است، دست از سرش بردارد و دستگاه ورزشی هم به جای تشکیل کمیته های انضباطی آن چنانی و محرومیت های آن چنانی تر قوز بالا قوز ماجرا نشود. یادمان نرفته است که چند بازیکن در حالی که در هواپیما بودند رئیس کمیته ی انضباطی فدراسیون حکم محرومیت آن ها را صادر کرد و بعد از کشف جریان، معذرت خواهی نمود. بلازویچ ، استانکو، برانکو ، کی روش آدم های فوتبال سازی بودند و بوده اند که این مافیای نه چندان پشت پرده در چند مقطع جان به سرشان کرده است. نمایش مطلوب و بسیار عالی شاگردان کی روش در جام جهانی کنونی نمونه ی بارزی است از این که اگر فوتبال ما به اهلش واگذار شود، در جهان  همچون شعر حافظ می درخشد!
3- گروهِ «داعش» بعد از آن که در قلب خاورمیانه راهی به جایی نبرد، سبعانه و خونریز راهی سرزمین عراق شد، عراقی که بعد از پایان حاکمیت بعثی ها بی خیال روزگار بر ساز و برگی می نواخت که مولد افتراق بود. نمونه اش هم همین شد که دار و ندار این کشور در عرض یک روز مثل خانه ی عنکبوت از هم  گسیخت.
رسیدن به قدرت ثابت شده است که غرور و خوش خیالی به ارمغان دارد و گرنه عرصه ی مدیریت یک  کشور نباید این همه تق و لق باشد که گروهی «جانی» و کم تعداد با یک یورش و در روز روشن به چنان وضعیتی سوقش دهد! کاری که در بحرین بر سر اکثریت آورده اند، اکنون در عراق با عملکرد بدِ دولتی که حمایت اکثریت را دارد، اقلیت بر سر اکثریت می آورد و ما به هوش باشیم که ضمن صیانت از مرزهای خود، مانع این شویم که گروهی«جگر خوار» در منطقه و کنار دلِ ما چادر بکوبد!  

 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=15862

نظـــرات شمـــا