کد خبر : 15866       تاریخ : 1393/02/29 11
من به آزادی مطبوعات اعتقاد دارم

من به آزادی مطبوعات اعتقاد دارم

اولین مدیرکل زن فرهنگ وارشاد اسلامی استان بوشهر در اولین نشست خود با اصحاب رسانه گفت، من به آزادی مطبوعات اعتقاد دارم ومعتقدم کسانی که در این عرصه قلم می زنند باید بتوانند خواسته های مردم را بیان کنند، نگاه من به مطبوعات چپ و راستی نیست وهیچ گونه تفکیکی بین بین آنها قائل نیستم و تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می کنم از جاده انصاف خارج نخواهم شد،اگر شدم اعتراض کنید....

حسین حشمتی
اولین مدیرکل زن فرهنگ وارشاد اسلامی استان بوشهر در اولین نشست خود با اصحاب رسانه  گفت، من به آزادی مطبوعات اعتقاد دارم ومعتقدم کسانی که در این عرصه قلم می زنند باید بتوانند خواسته های مردم را بیان کنند، نگاه من به مطبوعات چپ و راستی نیست  وهیچ گونه تفکیکی بین بین آنها قائل نیستم و تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می کنم از جاده انصاف خارج  نخواهم شد،اگر شدم اعتراض کنید.
آنچه در بالا به رشته تحریر درآمد فرازهایی از بیانات خانم ماحوذی مدیرکل جدید اداره فرهنگ وارشاد اسلامی استان است که در نشست هم اندیشی با مدیران مسئول وخبرنگاران  گفته شد، او درادامه ضمن اشاره به جایگاه فرهنگی،هنری ومطبوعاتی بوشهراز ابتدا تاکنون اعلام کرد که 420نشریه در استان منتشرمی گردیده که این آمار نشان دهنده استعداد و گرایش فرهنگی مردم استان است که درگذشته به این مقوله به صورت جدی پرداخته نشده و یکی از اولین برنامه های من ،ایجاد وتقویت بخش پژوهش دراین اداره کل است و یکی از طبقات ساختمان را به این امراختصاص داده ام تا با تشکیل اتاق فکر، کسانی که مایلند به امر پژوهش درزمینه های فرهنگی بپردازند به آنجا مراجعه نمایند، با توجه به این سخنان مشخص است که مدیرکل جدید رویکرد فرهنگی درپیش گرفته وبه آن اهمیت می دهد اما آیا در عمل هم خواهد توانست به اعتقادات خویش پای بند بوده و آنها را به اجرا درآورد؟
واقعیت این است که اگرچه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی وبه تبع آن، ادارات کل استان ها،متولی اصلی مقوله فرهنگی، هنری و مطبوعاتی می باشند وشخص مدیرکل جدید هم صبقه ی فرهنگی داشته اما ازآنجایی که بعضی از دستگاه ها وارگان های دولتی ووابسته به سایر نهادهای مدنی نیزدراین زمینه دخالت دارند،«با توجه به سابقه ی گذشته» اجرایی شدن چنین برنامه هایی مشکل به نظر می رسد که از مصادیق آن می توان به عدم اجرای کنسرت ها وموسیقی محلی«مجوزدار» اشاره نمود آیا مدیرکل جدید خواهد توانست با تدابیر مدیریتی براین مداخلات غلبه یابد؟ باید صبر کرد ودید.
مقوله دومی که بسیارمورد اهمیت است و بعضی از مدیران مسئول هفته نامه های محلی که در جلسه حضور داشتند به آن اشاره کردند بحث توانمند سازی اقتصادی مطبوعات استان وتشکیل خانه مطبوعات  وتوزیع عادلانه ی آگهی ها می باشد که سروسمان دادن به آنها هم جزء وظایف ذاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان می باشد، دراین زمینه ها،خانم مدیرکل وعده داد که در آینده نزدیک و با رسیدن فرم اساسنامه جدید خانه مطبوعات از وزارتخانه ، نسبت به تشکیل مجمع عمومی وانتخاب اعضای هیئت رئیسه خانه مطبوعات مستقل اقدام خواهد شد وپس از عملی شدن این مرحله او درنظردارد که اختیار توزیع آگهی ها را به خانه ی مطبوعات بسپارد وخود نظارت وحمایت نماید، دراین قضیه هم اما و اگرهایی وجود دارد که یکی ازآنها، مسئله ی مهم نمایندگی های روزنامه های سراسری دراستان است که اوصلن ماهیت کاری آنها با هفته نامه ها ونشریات محلی فرق دارد، به این صورت که سرپرستان روزنامه های سراسری دراستان ،مدیرمسئول وصاحب امتیازآن روزنامه ها نیستند بلکه زیرمجموعه ی استانی آنها محسوب می شوند وازلحاظ هزینه های چاپ و انتشاروتوزیع هم محتمل هیچ هزینه ای نیستند و ازنظرقانون مطبوعات نیزمسئول شناخته نمی شوند وحال آن که مدیران مسئول وصاحبان امتیازنشریات محلی ، ازجهاتی که ذکرشد مسئول وپرداخت کننده هزینه های لازمه می باشند ،اکنون با توجه به مواردی که اجمالا مطرح گردید ،چنین به نظر می رسد که تجمع یک چنین روزنامه نگاران «متنا قض المنافعی» دربک تشکل مدنی،اگر محال نباشد حتمن با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد،کما این که اختلافات  خانه ی مطبوعات محلی قبلی با مدیرکل وقت فرهنگ وارشاد اسلامی نیزازهمین نقطه شروع شد که ذکر جزئیات آن موجب اطاله ی مطلب خواهد گردید،به اعتقاد نگارنده این سطور اگر بتوان ، تشکل های مدنی جداگانه برای سرپرستان ونمایندگان روزنامه های سراسری وروزنامه نگاران نشریات هفتگی استان به صورت جداگانه تشکیل داد،از اختلافات و درگیری ها تا حدود زیادی جلوگیری خواهد شد،البته درسایر زمینه ها نیزمواردی وجود دارد که مایل بودم به آنها نیز اشاراتی داشته باشم که آنها به آینده موکول می کنم.

 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=15866

نظـــرات شمـــا