کد خبر : 15871       تاریخ : 1393/02/29 11
ای والله آغی استاندار ئی هم بخون

ای والله آغی استاندار ئی هم بخون

صِدُی کل وبنگ از تو کیچه می یومَد که نگو. زنا، اسده بیدن وُ یزله کردن ومی خوندن که ولات صدا ور داشته بید. مینارم دور سرم کردم رفتم خلط زنا گفتم: چنن؟ چه شده؟ کل بدری گفت: بیو توهم بِرَخص. گفتم: خوبگوچنن نه؟ زنا هم هی می خُندن: چل چله باد شمال زیر بال مینار، بندر آزاد شده زیر بال مینار. زندگیمون شاد شده زیر بال مینار.......شِقِ...شِقِ...شِقِ...شِقِ...شِق...

صِدُی کل وبنگ از تو کیچه می یومَد که نگو. زنا، اسده بیدن وُ یزله کردن ومی خوندن که ولات صدا ور داشته بید. مینارم دور سرم کردم رفتم خلط زنا گفتم: چنن؟ چه شده؟ کل بدری گفت: بیو توهم بِرَخص. گفتم: خوبگوچنن نه؟ زنا هم هی می خُندن: چل چله باد شمال زیر بال مینار، بندر آزاد شده زیر بال مینار. زندگیمون شاد شده زیر بال مینار.......شِقِ...شِقِ...شِقِ...شِقِ...شِق...
یه چی تو دسمالن نمی فهمم چنن. سوغات سالارن نمی فهمم چنن؟..... راسیاتش تا اسم بندر آزاد فهمیدم موهم خُم یه تکونی دادم و رفتم که بِرَخصم .
یه کُشِی صادق دی رحمان از سر کیچه پیداش شد. پرس کرد چنن چتونن قمبل می شکونین؟ می عشقکتون زده؟ کل بدری گفت: نونمون افتیده تو روغن. آغی استاندارگفته بندربوشهر بندرآزاد شده. صادق گفت: شما چتونن الکی دلتون خوش کردین. مگه بندر آزاد شدن بوشهر چونه ی خمیرییِن که بزنیش توتنیرو گرده بل بُل دربیاد؟ کل بدری گفت: عاموآغی استاندارگفته. صادق گفت: بووِی جونی، اول بُید ری ئی مسئله توکمیته اقتصادی استان کارکارشناسی بشه، بعدش بره دبیر خونه ی شوری عالی مناطق آزاد. اگه شورِی عالی قبول کرد توهئیت دولت لایحه تنظیم کنن. لایحه بره مجلس تو کمیسیون اقتصادی بررسی کارشناسونه بشه. اگه اونجا هم قبولش کردن بره توصحن علنی مجلس که تازه اونجا هم طرح یه فوریتی یا دو فوریتی یا سه فوریتین .اگه فورا مجلس هم قبول کرد بره شوریِ نگهبان. اونجا هم اگه قبول کرد . بیاد دوارتی مجلس. بعد مجلس هم نامه بیسی کنه سی دولت ، دولت هم نامه بنویسه که بوشهر بشه بندر آزاد.
کل بدری گفت:توعامو خبر نداری همه چی تمومنا. الان زمینی سبَخی و گویلی برج مقوم ودم دریای آخربوشهرداره معامله میشه خدا تمن. خونه ی کَل کهنه ی چارمحل هم با قیمت خدا تمن خرید فروش می شه.
صادق گفت: بوی جونی اینا همشون بو کباب فهمیدن، نمی فهمن که دارن خر داغ می کنن. کل بدری گفت: حالا ما چه بکنیم؟ صادق گفت: هیچی، ئی تار وتنبکتون جمع کنین، همه تون برین قبله دعا سی آغی استاندار دعا کنین که چارتا مشاور علد وعمار دور وِرِ خوش بیله که ملت نگن: آغی استاندار شو خو می بینه روزم میاد خووش سی همه تعریف می کنه.
بهار1393

 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=15871

نظـــرات شمـــا