کد خبر : 15873       تاریخ : 1393/03/19 11

"دلوافسیم"

دی بهمیار زارغلوم گفت: میگما حالا بگو شما چکار مردم دارین که دلواپسن؟ خوتونم اگه بیدینا دلواپس بیدین.هی هر ساعت می گین سی چه دلواپسین ، سی چه دلواپسین؟ خوتونم اِی بیدین دلواپس بیمه ایران بیدین.خوتونم اگه بیدین دلواپس بیدین که ئی همه ماشین لوکس با کموارزی اومده تو مملکت ومی خواد زیر پُی کیا باشه؟..

دی بهمیار زارغلوم گفت: میگما حالا بگو شما چکار مردم دارین که دلواپسن؟ خوتونم اگه بیدینا دلواپس بیدین.هی هر ساعت می گین سی چه دلواپسین ، سی چه دلواپسین؟ خوتونم اِی بیدین دلواپس بیمه ایران بیدین.خوتونم اگه بیدین دلواپس بیدین که ئی همه ماشین لوکس با کموارزی اومده تو مملکت ومی خواد زیر پُی کیا باشه؟ خوتونم اگه بدین، دلواپس بدین که یخه تون نگیرن ئی میلیاردها ارزمملکت چه شده؟ خوتونم اگه بیدین خُدی نکرده ،خُدی نکرده دلواپس بیدین که ، بابک زنجانی دهن و از نکنه  واسم آدمای پس پرده نیاره. خوتونم اگه بیدین دلواپس بیدین که یخه تون نگیرن که بورجه مملکت  کجا رفته؟ بعضیا حق دارن دلواپس باشن.
سه هزار میلیارد اُو شده رفته زیر زمین ، هیچ کی به هیچ کیم نی.خوتونم اگه بیدین دلواپس بیدین که دولت تو ولات ژنو،پیروز نشه وبعد بیا سروقت داخلیا،خوتونم اگه بیدین دلواپس می شدین که پشت اختلاس گمرک بوشهر کیا بیدن؟
عامو یه خُردِی انصاف داشته باشید،یه خُردِی از خدا بترسین،یه خُردِی به اینا حق بدین دلواپس  باشن.
خوتونم اگه بدین دلواپس می شدین که دس زمین خورا واونُی که جنگلا غارت کردن سی مردم رو بشه.
عاموشرم از خدا بکنین، بیلین دل واپیچیده شون واپس باشه . خوتونم اگه بیدین جون، دلواپس شِکرُی بیدین که غُراب غُراب وارد مملکت کردن و کارخونه شکرهفت تپه خوسوندن وکارگرا بیکار شدن .
بعد دی بهمیار گفت: دی غومضا توهم یه چی بنویس،یه مُنگِی بده، یه آزاری ،یه زهرماری بگو.
گفتم:مو چکار دارم، مگه خین سرُم زیادین؟مو اگه مُنگه بِدُم سی خیابونین که خرابن. سی گرونی آلو وپیازمُنگه میدم،چکار ئی کارا دارم .
بهار 1393

 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=15873

نظـــرات شمـــا