کد خبر : 1607       تاریخ : 1392/05/30 13
آدم بی ترمز

آدم بی ترمز

صد کُشه سی میش سِین گفتم:ئی کار تو درس نی.ئی کارتو ری قاعده نی.طرفدار ِای کارکو،خوتی وخوت.چارتا دور و برت هم شُیَد سیت چهچهه و به به کنن اما همش الکی بادت می کنن.

صد کُشه سی میش سِین گفتم:ئی کار تو درس نی.ئی کارتو ری قاعده نی.طرفدار ِای  کارکو،خوتی وخوت.چارتا  دور و برت هم شُیَد سیت چهچهه و به به کنن اما همش الکی بادت می کنن.

خلاصه مطلب ،هر چی ما سیش می گفتیم تو گوشش نمی رفت،خو تقصیرهم نداش ، بِلِ زوری هم داش.سی همی شیر شده بید.خدای تو سر شاهدن اگه  ای  بِلِ زورکو ولش بکنه ،میش سین یک دَم ولِ ولِن.

حالا قضیه اصلی سیتون بگم: یه کشه خبر اُوُردن که میش سین با ماشین زده قد یه درختی.ماشین خو خُرد و خلچه شده بید،خوشم گیج وگلَهلو، که سی چه ای جوری شد؟ حالا چه؟تبر در آورده بزنه درخت قطع کنه.درخت هم چه درختی! ده تا آدم هم دستشون بدادن تودس هم،نمی تونستن درخت بغل بگیرن.آخرش هم که نَتُنس هیچ کاری با درخت بکنه.

مو که رفتم دیدمش، گقتم:میش سین یادته گفتم ئی همه پات ری گاز نیل.ترمز ماشینت دُرس کن.گفتی:نه ماشین اصلن ترمز سی چنشن.سکون ماشین هم خو لق لقو بید، پا رو گاز نهادن با سکون خراب آخرش همی ایین که دیدی.

تخصیر درخت نیس که جلوی تونن، تخصیر خوتن که ماشینت بی ترمزن.عزیزم بندر نه بندر زیترین.اینم سیتون بگم حسین هنوز همو حسین ناترین.درخت هم که سفت و سِوِر سر جاش ویسیده.

مرداد1392


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=1607

نظـــرات شمـــا