کد خبر : 1883       تاریخ : 1392/06/06 10:20:41
من از سابقون پیغامم

من از سابقون پیغامم

من از سابقون پیغامم و این جمله دلنشینی برای من است. اولین طنز و اولین گزارش اجتماعی پیغام را من نوشتم. قبل از پیغام، هفته نامه آینه جنوب ، نسیم جنوب، و لیان نیز منتشر می شد. زبان و دیدگاه هر سه نشریه به جز لیان که نشریه اصولگرایان بوده و هست و امید است که همیشه باشد؛ نزدیک به هم بود و هنوز هم هست اگر چه آینه جنوب بعد ها به حکم دادگاه توقیف شد.

حمید آب آذر

( مدیر مسئول هفته نامه  بهارستان)

من از سابقون پیغامم و این جمله دلنشینی برای من است. اولین طنز و اولین گزارش اجتماعی پیغام را من نوشتم. قبل از پیغام، هفته نامه آینه جنوب ، نسیم جنوب، و لیان نیز منتشر می شد. زبان و دیدگاه هر سه نشریه به جز لیان که نشریه اصولگرایان بوده و هست و امید است که همیشه باشد؛ نزدیک به هم بود و هنوز هم هست اگر چه آینه جنوب بعد ها به حکم دادگاه توقیف شد.

وجه غالب زمینه ادبی پیغام نسبت به سایر نشریات استان مرا به دفتر کوچک این هفته نامه می کشاند که آقای معتمد مدیر مسوول هفته نامه به دلیل وضعیت نامساعد مالی نشریه، یکی از اتاق های خانه اش را به آن اختصاص داده بود. با سردبیری علی هوشمند و مدیریت فنی توانمند اسماعیل منصور نژاد و نثر قوی خود مدیر مسوول  در یادداشت ها و مقالاتش، از همان اول سنگ بنای نشریه ای قوی و محکم گذاشته شد. اگر چه بعد ها ما یکی یکی از پیغام جدا شدیم و هر کدام نشریه ای دیگر را منتشر کردیم. ازدیاد نشریات در کشور به خصوص در استان کم جمعیت بوشهر دلایل روشن ومتعددی دارد که در این نگارش کوتاه نمی توان به آن پرداخت اما حسن بزرگی هم دارد و آن اینکه اکثر طیف های سیاسی و جغرافیایی در کشور و استان صاحب بلندگو می شوند. اما زیان های بسیاری را با خود به همراه آورد و خواهد آورد؛ چون نتیجه رشد کمی مطبوعات، که از نظر اقتصادی به دولت وابسته اند؛ کاهش کیفیت در تولید خبر، گزارش و مقالات است.در هشت ساله اخیر اکثریت غالب مجوز های اعطا شده به درخواست کنندگان در استان بوشهر سهم اصولگرایان بود و گو اینکه اصولگرایان فکر می کنند با برتری کمی در مطبوعات می توانند با نشریات اصلاح طلب در استان رقابت کنند.

به هر حال پیغام توانسته است در این شانزده سال شخصیتی مستقل اگر چه دور و نزدیک نسبت به نشریات دیگر استان برای خود بیافریند. اما چالش بزرگی که پیش روی پیغام و سایر نشریات مکتوب قرارگرفته است، از نظر من پایان دوره نشر دست و پا گیر و گران مکتوب  در برابر "آغاز" نشر آسان و ارزان الکترونیک است. دوست دارم پیغام قد کشیده از این پل نیز به موفقیت عبور کند.


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=1883

نظـــرات شمـــا