کد خبر : 19909       تاریخ : 1393/07/13 19:23
مرکر

مرکر

خیابان شهید چمران همیشه پر از تردد است، کامیون ها، وانت های سایپا و... شن و ماسه و خاکروبه و... بارها نوشته ایم و می نویسیم، نه گوش شهرداری بدهکار این حرف هاست و نه پلیس محترم نیروی انتظامی چشم همیشه بیدارش را صرف رصد این موارد می کند. معترضین هم حیرانند که چه کنند، به که بگویند؟

1-خیابان شهید چمران همیشه پر از تردد است، کامیون ها، وانت های سایپا و... شن و ماسه و خاکروبه و... بارها نوشته ایم و می نویسیم، نه گوش شهرداری بدهکار این حرف هاست و نه پلیس محترم نیروی انتظامی چشم همیشه بیدارش را صرف رصد این موارد می کند. معترضین هم حیرانند که چه کنند، به که بگویند؟ اگر کسی تذکری هم بدهد باید پیه چند اتفاق را به تنش از اول مالیده باشد، اتفاق ها یکی و دو تا نیست، یا کتک می خوری یا کمی هم کتک می زنی و یا با کسی طرف می شوی که ممکن است ........... و الفاتحه !
2- چرا پزشکان محترمی که طرف قرارداد طبابت با درمانگاه ها هستند، همیشه یا دیر می رسند یا بعد از آن که بیماران به انبوه رسیدند، اعلام می شود که امروز دکتر ..... و نمی آیند! البته بعضی از این انسان های خوب سر وقت می آیند، اما دسته ای دیگر نامهربانی می کنند و وقتی علتش را می پرسی می گویند چه کار کنیم وقتی دکتر نمی آید؟! معنی چنین پاسخی این است که ما همه چیز از دستمان بریده است!
عرصه ی دوا و درمان ما مثل بسیار موارد دیگر تبدیل شده است به نوعی سوداگری! مریض باید (دندش نرم) برود مطب و برود بیمارستان و درمانگاه غیر دولتی که مثلا بخش خصوصی است (بخوانید بخش شخصی) و آنجا هم که نرخ های بداهه و متفاوت تعیین کننده ی پذیرش است!
3-این پیام های تبلیغاتی که مخابرات مثل رگبار و ثانیه به ثانیه روی گوشی های مردم می فرستد از آلودگی و گرد ریز های همه وقت ، بدتر و شدیدتر و حتی آلوده تر ، روح و روان آدمی را می آزارد، شک نباید کرد که عصبانیت های گاه و بیگاه مردم بیشتر نشأت گرفته از این کار غیرقانونی مخابرات است، جالب است که برای هر پدیده ای که مسئولین خلاف طبع مبارکشان است، قدرت بازدارنده ای خلق الساعه می سازند و ... ولی به اعتراض قانونی اکثر جمعیت کشور وقعی نمی نهند چرا؟ مشکل اصلی همین است که نه وکیل و نه مدعی العموم و نه کس دیگری گوشش بدهکار این حرف ها نیست!


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=19909

نظـــرات شمـــا