کد خبر : 19928       تاریخ : 1393/05/28 11
مُو چه کار ایی چیا دارُم

مُو چه کار ایی چیا دارُم

- الو میگُم چه طوری دی غومضا؟ خبر هِمی که میگن پیلِی مردم خُوردن، داری - کُمو پیل خُوردنی؟ مُو خبر ندارم، خُوت بُگو قِضیش چنن؟

- الو میگُم چه طوری دی غومضا؟ خبر هِمی که میگن پیلِی مردم خُوردن، داری
- کُمو پیل خُوردنی؟ مُو خبر ندارم، خُوت بُگو قِضیش چنن؟
- والا میگن یه بنده ی خُدیی سِی مردم می گفته مثلاً شما دو میلیون بیلین جمب مُو، بعد از مثلاً شش ماه یا یَک سال ، ای چقه به فرض سود  می دمتون.
- خُو بعدش؟
- هیچ، عامو هم حالا خُدا میلیارد تمن بدهکار شده، نداره پَس بِده، انداختنش حَبس
- خدا، خدا میلیارد تمن خورده وُ کسی اَزش نفهمیده؟
- ها والا
- عامو تو ای مملکت پَخشه جُم بخوره اَزش باخبر میشن، چه طور عامو ای کارا می کِرده وُ هیچکی اَزش خبردار نبیده.
- دِدِ والا وِل مُو بُکن، مَحض رِضی خدا، مُو خُوم تو ای چیا دخالت نمی دُم، مُو چه کار دارُم که کی چه کِرده، مُو چه کار دارُم که ای خوش تهنا بیده یا نبیده، مُو چه کار دارُم که آدِمی گُوت گُوتا پُشتش بیدن یا نبیدن، مُو چه کار دارُم که پیل سودی می داده یا نمی داده، مُو چه کار دارُم که آدِمی گُوت گُوتا انداختِنش تو تِنیر تِشی که خوشون، جون دَر کنن، مُو عامو گیر بدبختی خُوم هِسُم.


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=19928

نظـــرات شمـــا