کد خبر : 19929       تاریخ : 1393/06/25 11
گمرک

گمرک

-الو دی غومضا،سلام علیکم،چطوریا؟می شناسیم خو؟مو بچه ی زار غلوم کل نجف هِسُما. -ها مجید تونی؟احوالت چطوره؟بچهات چطورن؟کجایی،نه پیدِی.هنی تو گمرکی؟ وعضِ روزگارت خوبن؟


-الو دی غومضا،سلام علیکم،چطوریا؟می شناسیم خو؟مو بچه ی زار غلوم کل نجف هِسُما.
-ها مجید تونی؟احوالت چطوره؟بچهات چطورن؟کجایی،نه پیدِی.هنی تو گمرکی؟ وعضِ روزگارت خوبن؟
-الحمدالله ،خدا رو شکر.خوت چه جوری؟ بوی غومضا چه جورنا...؟هنوز تو گمرکُم.اما،کاش نبیدم.
-سی چه؟خدا نکنه.
-والله چه بگُم .یه دستوری اومده ،اونِی که بالِی ده سال خدمتن بُید بِرَن یه جُی دیگه ی مملکت .الان حسابش بکنی نصف گمرک خالی میشه ،همشم بومی هِسن وآدمِی خدمتگزار.
-خو سی چه ئی کارکو می خوان بکنن؟
-والله چه بگم ، دستور از بالان، از تهرونن.
-خو ئی کار می خوان بکنن، فکر شما هسن که خونه و زندگی دارین اینجا، صبا اول مهره ن وبچهاتون می خوان برن مدرسه؟
-کی فکر مو و زن وبِچی موننا، ساده ی دی غومضا.
-خو شُیَد می خوان مالِی خوشون بیارن بیلن سر جُی شما.
-نه ، ما ئی فکرای بد نمی کنیم.
-میگما تا یه قصه ی مال زمان او رژیم سرسگی سیت بگُم.تو او رژیم پُست، خرید وفروش می شد، یه کُشه همی جوری کردن، بعد گفتن بچهُی گمرک برن یه جُی دیگه.خلاصه همه افتادن تو تِک وپُک وبعد یکی از تهرون زنگ زد وگفت: بیِین اینجا یه چی بیدین کارِتون دُرُس میشه. خلاصه ی مطلب اینا رفتن تهرون هر کی تُونس پیل داد سر جُی خوش مُند.
-نه،ما بد بین نیسیم،ایشاالله که ایجوری نی،حالا تو بی زحمت سی ما یه منگ منگی بکن بلکم ئی مسئولا یه فکری سی ما وبچها مون بکنن.
شهریور 1393

 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=19929

نظـــرات شمـــا