کد خبر : 2317       تاریخ : 1392/06/19 10
تا تریاق ازعراق آرند، بیمار مرده باشد

تا تریاق ازعراق آرند، بیمار مرده باشد

رهبرمعظم انقلاب در زمینه ی درمان که طی چند ساله ی اخیربا تحریم های بین المللی شدت یافته است به مناسبتی قریب به مضمون فرموده اند، مسئولان باید ترتیبی بدهند تا اولیای بیمارغیرازرنج بیمارداری، دغدغه ی دیگری نداشته باشند. اکنون این سئوال مطرح است که دولت های نهم ودهم تا چه حد توانسته اند منویات رهبر انقلاب را محقق سازند؟

تحلیلی پیرامون وضعیت وخیم درمان و دارو

رهبرمعظم انقلاب در زمینه ی درمان که طی چند ساله ی اخیربا تحریم های بین المللی شدت یافته است به مناسبتی قریب به مضمون فرموده اند، مسئولان باید ترتیبی بدهند تا اولیای بیمارغیرازرنج بیمارداری، دغدغه ی دیگری نداشته باشند. اکنون این سئوال مطرح است که دولت های نهم ودهم تا چه حد توانسته اند منویات رهبر انقلاب را محقق سازند؟

واقعیت این است که وزرای بهداشت و درمان  دولت های فوق الذکر اگر چه از نظر عواطف انسانی عموما افرادی رئوف و با حسن نیت بوده اند اما در دوران وزارت خویش ضعیف عمل کردند و درمقابل روش اقتدارگرایانه ی رئیس جمهور وقت کم آوردند و این ضعف تا آنجا بود که دکتر احمدی نژاد، یکی از آنان را به هلوئی تشبیه کرد که انسان می خواهد بخوردش و پس از عزل او خانم دکتری را برکرسی وزارت بهداشت نشاند که به سبب شهامت وخصوصیت افشاگرانه اش دربیان واقعیات وعلل نایابی و کم یابی  دارو و گرانی کمرشکن هزینه های درمان به بانوی آهنین دولت معروف شد و از جانب رئیس خود لقب تنها مرد دولت را گرفت اما ازآنجایی که عمر وزارت خود را به شکوه وشکایت و هویدا ساختن اسرار سپری ساخت، عاقبت به همین جرم عزل شد و به جایش وزیری نشست که ازهمان روزاول معتقد بود، همه چیزآرام است و مردم چقدر خوشبختند! زیرا مخارج علاج و دوا به نسبت کشورهای دیگرنه تنها گران نیست بلکه بسیار ارزان تر می باشد تا آنجا که از کشورهای همسایه برای معالجه به ایران می آیند و باعث ازدیاد توریست و رونق گردشگری هم گردیده است!

این احساس خوش بینی وخوش باشی آخرین وزیر، اما نتوانست احساس صحت وعافیت را درعامه ی عوام الناس وعلی الخصوص مرضای صعب العلاج تسری دهد وآش آن قدر شورشد که هیئت دولت دهم به اشارت رئیس قوه ی مجریه ، پرداخت یارانه ی مستقیم دارو را تصویب ومعجلاً به وزارت جلیله ی بهداشت ابلاغ نمود. وزیر با کیاست درمان و آموزش پزشکی اما در کشف راهکارچگونگی پرداخت و این که آیا یارانه را مستقیما به حساب خانواده ها واریز نماید یا به شرکت های بیمه گر بپردازد،1900میلیارد تومان بدهی بیمه ها به بیمارستان ها را از آن محل تسویه نماید یا مشکل نقدینگی شرکت های دارویی را برای واردات مواد اولیه تامین سازد، درمانده شد و در این سیر و سلوک متحیرانه آن قدر وقوف نمود تا وزیر تازه نفس از مجلس نهم رای اعتماد گرفت.

به هرتقدیر وزیرجدید، صبح علی الطلوع فردا روز انتصاب درغیاب وزیر سلف پای به دفتر مخصوص نهاد و ساعتی بعد، هنگامی که سرگرم آشنایی با معاونان ومدیران ارشد ستادی بود، وزیر ماضی بالاخره از خواب نوشین برخاست و تر و تازه خود را به جلسه ی غیر منتظره رسانید و پس از مصافحه با جانشین خود با لبخندی ملیح و به زبان حال به اصحاب رسانه فهمانید که: اگردیرآمدم معذوربودم.

مفسران علوم اقتصادی و پزشکی کشور را عقیده براین است که علل نابسامانی های درمانی کشورناشی از کم لطفی های رئیس جمهورسابق می باشد که با اختصاص بخش مهمی از اعتبارات وزارت بهداشت به دستگاه های غیر ذیربط و صدورمجوز واردات خودرو خارجی از محل ارز مرجع واردات داروی بیماری های خاص و... باعث به وجود آمدن این وضعیت بغرنج گردیده و اکنون این ارثیه شوم به دولت تدبیر وامید رسیده و همه انتظار دارند وزیری که هنوز مرکب امضای حکمش خشک نشده، همچون رئیس دولت، کلید تدبیر را ازجیب خلعت وزارت درآورد و قفل های متعدد مشکلات را یک شبه بگشاید، انتظاری که به نظر بعید می نماید زیرا از فحوای مصاحبه هایش چنین برمی آید که نه تنها در 100روزه اول بلکه در 1000روزه ثانویه هم نمی توان ازاو توقع معجزه داشت، کما این که روزنامه ایران در شماره 5452 روز13شهریور92 به نقل از وی آورده است که گفته: وزرا هم مثل مردم هستند و افراد سوپرمن وخارق العاده ای نیستند، بنا براین بهترین کمک رسانه ها به مسئولان این است که فرصت فکر کردن و مطالعه بدهند تا مانند گذشته تحت فشار رسانه ها تصمیمات غیر کارشناسی نگیریم و 6ماه بعد مجبور شویم تجدید نظر کنیم، انگار دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی که به گفته ی خودش، به تشویق همسر و تکلیف دکتر روحانی رئیس جمهوراین مسئولیت را پذیرفته از قبل نمی دانسته وزارت 400هزار پرسنلی بهداشت که60دانشگاه علوم پزشکی و حدود 18هزارخانه ی بهداشت را با برنامه های متعدد تحت مسئولیت دارد، چه مشکلاتی داشته و با بزرگترین گرفتاری مردم که همان کمبود ونبود دارو می باشد، آشنا نبوده و به او نگفته بودند که بیمه ها نتوانسته اند بدهی هایشان را به بیمارستان ها و دانشگاه ها پرداخت نمایند و این درحالی است که حضرتشان مالکیت و مدیریت عالی یکی از بزرگ ترین مراکز چشم پزشکی خصوصی پایتخت را برعهده دارد و نمی توان پذیرفت که چنین مدیر ومتخصص ارشدی بی گدار به آب زده و بدون آگاهی از عمق دریای مشکلات، سکان وزارت بهداشت را به دست گرفته و اکنون که به ژرفای مشکلات پی برده است، از رسانه ها و به عبارت دیگراز مردم فرصت می خواهد تا تصمیمات غیر کارشناسانه نگیرد! او در آخرین مصاحبه خود وعده داده طی 6 ماه آینده با بازنگری فهرست دارویی کشور و تامین اعتبارات لازم، آرامش را به بازاردارو باز گرداند و به همین دلیل است که نگارنده اعتقاد دارد« تا تریاق ازعراق آرند، بیمارمرده باشد!» والله اعلم بحقایق الامور.


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=2317

نظـــرات شمـــا