کد خبر : 2419       تاریخ : 1392/06/23 11:19:35
نامه یک پیرزن به آقای جهان بخشان

نامه یک پیرزن به آقای جهان بخشان

آغی جهان بخشان اول سلام.دوم میگما،حالاکه خدا یه استعدادی سی توداده وقلم افتاده دستت،بُیَد هر چی دلت خواس بینویسی.ورداشتی سی خوت مشتی پلوِردی کردی.باهمی خیابونا هِسُما،دارم نقل تنگ کردن خیابونا می گم.

آغی جهان بخشان اول سلام.دوم میگما،حالاکه خدا یه استعدادی سی توداده وقلم افتاده دستت،بُیَد هر چی دلت خواس بینویسی.ورداشتی سی خوت مشتی پلوِردی کردی.باهمی خیابونا هِسُما،دارم نقل تنگ کردن خیابونا می گم.

میگم مگه تووکیل مردم هسی که می گی مردم ناراضین؟مگه تومهندس هسی که از خوت ئی چیا در میاری؟عزیز دلم،بووی جونی،دارن خیابون یه طرفه میکنن که کسی تند نره ،که کسی مث تیر شهاب تو خیابون ماشین نرونه،که آهزار ئی موتوریا قِضی جون خوشون وقِضی جون مردم ننشینن، وسط خیابون دارن چراغ میلَن که شو تاریک نباشه وآدم کوری مث مو بیاد تو خیابون وماشین ریش واگرده.چنن طعنه وکُچه مردم می زنی اول بیل تا کار دُرُس بشه،اگه دیدی خراب در اومد بعد مُنگ دُرُنگ کن.نه حالا که هنی نه به بارن نه به دارن ،سی خوت قلم می سونی وزرت وزرت چی می نویسی.مگه به قول خودت دُم دریا تو شو قشنگ نشده.اگه اوسا بخواسی نظرت بیگی حتما می گفتی:اُودریا روشن کردن که مُهییا شوبرن کلاس درس شبانه .

عزیزم نکن همچی،نساز همچی.با قلمت آزار دل مردم نکن،نانا،یه حرفی نزن که بعدش پشیمون بشی.هشوار قلمت باش.ناش که ول کنی همی جور سی خوش می ره.پس قلمت عقلت هم وادار کار کن.

پلورده: هذیان

نا،نا: جلووشتابزده

مُهییا: ماهی ها

هشوار: مواظب


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=2419

نظـــرات شمـــا