کد خبر : 2776       تاریخ : 1392/07/02 14
گفت و گوی تلفنی دی محسین با دی غومضا

گفت و گوی تلفنی دی محسین با دی غومضا

دی محسین:الو، دی غومضا، شکر خدا یه مصیبت گُتی ازری بوشهر ورداشته میشه ها.

دی محسین:الو، دی غومضا، شکر خدا یه مصیبت گُتی ازری بوشهر ورداشته میشه ها.

دی غومضا:چه بیده؟چه شده؟

-پناه بر خدا نزدیک بید طاعون،درد باریک،درد گیرون بیفته تو بوشهر.

-خو چه بیده؟توخونمی گی چه بیده ؟

-بگو چه نبیده...نزدیک بید پناه برخدا، شکوهی بشه شهردار بوشهرا،اگه شده بید تیفون سیاه ریمون دومَن میومد.

-خو مگه شکوهی چِشِن؟چه کرده که نبید شهردار بشه؟

-چه کرده؟کمونیستن جوونا،کمونیستا.تازه کُکاش هم تیمسار زمان شاه بیده.

-کمونیست؟از کجا می فهمی که کمونیسن؟کمونیست خو سبیل داره ئی گُتی،ئی خو ریش داره.

-دی غومضا تو ساده هسی جونا،جد گُتوشونم ریش داشت اوهم کمونیست بید.

-جد گُتشون کین؟کی بیده؟

-مگه تو نمی فهمی مارکس،مارکس یه ریش پَمپی داشت ،همی گُتی.

دی غومضا:

- می گم حالا کی تقلا میکه که شکوهی شهردار نشه؟

-نماینده مون جون،اگه بفهمی چقه تک ودو کرد که ئی شهردار نشه.

دی غومضا:

-توخبرداری که همسایه شمالیمون خوش رسونده از دریا؟

-کی پطر کبیر روسیه؟

-نه دورت بگردما،همسایه شمالی بوشهر میگما. آقای نماینده خبر داره ؟کاری هم کرده؟

-نه عزیز دلم،ماچه کار همسایه شمالی داریما؟آقای نماینده بُیَد نُی شهردار شدن شکوهی بگیرها،حالا ، کلِ خاکی وکلِ اُوی  هم از دست رفت که رفت ،چه پَرُوئیِن.

-صدای بشکن میاد کی داره بشکن میزنه؟

-خوم دارم میزنُم جوون،دلم خَشِن که شکوهی شهردار نشد.

شهریور 1392

 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=2776

نظـــرات شمـــا