کد خبر : 28051       تاریخ : 1393/09/17 09:41
سازمان فرهنگی،ورزشی شهرداری بوشهردر برزخ

سازمان فرهنگی،ورزشی شهرداری بوشهردر برزخ

حسین حشمتی

اخیراً شهردار بوشهر در اقدامی غافلگیرانه، مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری وهمچنین دو معاون عمرانی وخدمات شهری را برکنارکرد ودلیل این عزل ها را درخواست دستگاه های اجرایی متبوعه ی مدیران نامبرده اعلام نمود و توضیح داد که علی رغم تمایل او مبنی بر ادامه ی مأموریت آنان، مدیران کلادارات ذیربط اصراربر بازگردانیدن آنها داشته اند که او هم موافقت کرده است!
نگارنده دراین یادداشت، دونکته ی مهم ویک هشدار را به عنوان یک شهروند علاقه مند به مسائل شهر مطرح خواهد نمود با این امید که چون از دل برخاسته، لاجرم بردل نشیند.
نکته ی اول، توجیهی است که "آزاد شهرکی" در خصوص برکناری مدیران مذکور مطرح ساخته وگفته  "محمدی باغملایی" و"عبدالرحیم جمالی" بنا به درخواست مدیران کل ادارات کل ذیربط ودرپایان یک سال مأموریت آنان ازادامه خدمت در شهرداری معاف گردیده اند تا به دستگاه های متبوعه ی خویش بازگردند،ادعایی که حداقل مورد تأیید مدیرکل آموزش وپرورش استان واقع نگردیده واستانداری بوشهر هم تاکنونازتأیید یا تکذیباین خبر خودداری کرده  است. به اعتقاد نگارنده یاین سطور با توجه به این که عزل ونصب مدیران  جزء اختیارات شهردار می باشد دیگرضرورت نداشت آزاد شهرکی برای توجیه اقدام خویش دلایلی بیاورد که صحت آن مورد تردید قرار گیرد.
نکته ی دوم،خدمات شایان توجه و کارنامه پرباری است که "محمدی باغملایی" درطی 6سال مدیریت از خود به یادگارگذاشته وخون دل ها خورده  تا سازمان  فرهنگی ورزشی  را پی ریزی نموده وسنگ روی سنگ گذاشته تا توانسته سازمانی پویا واثرگذار درزمینه های فرهنگی وهنری به وجود بیاورد که امروزه  بعضی از سازمان های مشابه آن در شهرداری های مراکز استان ها با میلیارد ها تومان بودجه ی سالیانه هنوز نتوانسته اند حتا به بخشی از آن موفقیت ها دست یابند.
اگرچه سازمان مذکور کارنمای عملکرد خود رااز سال1387تا1390 درجزوهای  همراه با گزارش تصویری تشریح نموده اما نگارنده مایل است به چند مورد آنها فهرست وار اشاره نماید:
1- برگزاری جشنواره های گرامیداشت "روز بوشهر" دراسفندماه هرسال به استثنای سال قبل که این وظیفه به روابط عمومی شهرداری سپرده شد و به هردلیل نتوانست نتایج درخشان سالیان گذشته را کسب نماید.
2- غبارروبی قبورشهدای گمنام ودیدار با خانواده ی معظم شهدا که این کنش مورد تقدیرخانواده شهدای گرانقدربوشهر قرارگرفته است.
3- چاپ و نصب بنر،برپایی ایستگاه صلواتی،برگزاری مراسم جشن درسطح شهربه مناسبت میلاد ائمه ی اطهار«ع» واعیاد مذهبی وهمچنین سیاه پوشی درسطح شهر وآماده سازی محیط شهر برای برگزاری با شکوه ایام عزاداریسالارشهیدان حضرت ابا عبداله الحسین (ع) وسایرامامان معصوم(ع).
اما هشداری که ازسردلسوزی مایلم به شهردارمحترم بدهم این است که:سازمان فرهنگیورزشی - که اخیراً باکج سلیقگی به "فرهنگی تفریحی" تغییرنام داده شده- سازمانی است که برای شهرواهالی آن ازنظر تنویرافکارعمومی وجذب جوانان ونخبگان ونهادینه شدن فرهنگ وحفظ واحیای میراث فرهنگی لازم وضروری است. مبادا با اغوای دوستان ومشاوران ناآگاه،  ساختارآن را ازبین ببرید وسازمانی بنیاد کنید که نه تنها ازنظرفرهنگی ومذهبی و... بازده مطلوبی نداشته باشد بلکه موفقیت هایی را هم که حاصل تلاش وزحمات مدیر پیشین و پرسنل سازمان می باشد ازبین برود.جان کلام این که:
من آنچه شرط بلاغ است با تومی گویم/ تو خواه از سخنم پند گیر وخواه ملال


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=28051

نظـــرات شمـــا