کد خبر : 28053       تاریخ : 1393/09/17 09:46
یادگاری که دراین گنبد دوار بماند

یادگاری که دراین گنبد دوار بماند

مهدی جهانبخشان

در زندگی اجتماعی ما اتفاقاتی می افتد که به جز یک اتفاق،تغییر هم محسوب می شود، یعنی آدم احساس می کند چیزی رخ داده که جدی وماندگار است وفضای ذهنی خاصی را برای انسان به ارمغان می آورد. این اتفاق می تواند در میان نهادهای خصوصی بیفتد وگاه آنقدر سرشار از معنویت باشد که بودن آن عدم مقبولیت را در پی نداشته باشد.
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بوشهر را باید این گونه توصیف کرد که:درکمال شگفتی، عده ای که نام نشانی دولتی دارند دست به کاری می زنند که همه یاقشار جامعه با دل وجان آن را می پذیرند.
این سازمان در طول حیات پر بار خود توانسته  با هدف  شناساندن داشته های گرانقدر استان بوشهر در همه ی زمینه های فرهنگی،دینی،ورزشی،ادبی وهنری تأثیر گذار و ستودنی ظاهر شود و کارنامه یدرخشانی بر جا نهد.
به راستی کدام تشکل است که بتواند "روز بوشهر" را سال ها این گونه باشکوه برگزار کند وآنقدرمعتبر باشد که برترین نویسنده ها وشاعران وهنرمندان بازیگر را در بوشهر میزبان شود واعتباری خاص را برای شهر کسب کند.به خوبی می دانیم که این هنرمندان وادیبان در بازگشت به دیار خود مبلغان بزرگی برای فرهنگ وادب بوشهر می شوند.
در این راستا نقش مدیر گران مایه واهل فرهنگی چون مهندس" صدرالله محمدی باغملایی" به هیچ وجه زدودنی نیست؛ مردی پاک ودانا وصبور وبی ادعا و با اعتبار.
در کنار این مدیر فعال، نقش همکاران وی نیز بسیار برجسته ومهم است.نمی تواند از سازمان  فرهنگی ورزشی شهرداری بوشهر سخن گفت واز فعالیت های آن در حوزه ی فرهنگ، هنر وادبیات حرفی به میان نیاورد، نشریه ی"چارچوغ"که با تلاش خانم "حکمت شعار" در معرض دید هنر دوستان قرار می گیرد،خاطره برانگیز است ."ذره بین" حرکت تازه ای در اطلاع رسانی است که به زیبایی و با طنز وجد سعی در آموزش شهروندان وآشنایی آنان با وظایف شهروندی دارد .این نشریه به همت  خانم "مرضیه مرتب " منتشر می شود.
یکی  از بزرگ ترین کارهای سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بوشهر، انتشارفصلنامه ی"بوشهر نامه"است .امروز ما خیلی راحت این فصلنامه ی پر بار را در دست می گیریم وورق می زنیم ولی روزی برای آیندگان روشن خواهد شد که چه اندیشه وتلاشی پشت این حرکت سترگ فرهنگی است.به جرأت می توان ادعا کرد که این کار در حد ملی قابل طرح است ودر اکثر استانها مجله ای تا بدین حد پر بار چاپ ومنتشر نمی شود.برای سردبیر این فصلنامه ی پربار،کلاه از سربرمی دارم.

 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=28053

نظـــرات شمـــا