کد خبر : 31048       تاریخ : 1393/10/09 13:24
 من و خطوط مادون قرمز!

من و خطوط مادون قرمز!

محمدرضا احمدی

سردبير  فرمود  بنويس! گفتم چه؟ گفت " طنز" ديگه... منتهي يك چند نكته! گفتم : بفرما ييد عزيز برادر!

فرمود: اول اينكه به اون سه نفر كاري نداشته باش! گفتم: كدوم سه نفر ؟ گفت: 1 و 2 و 3 !

عرض كردم آخه يه " الف - ميمي"! يه " د - ص " ! يه " ميم - دالي" ! ( به جان مادرم حروف اتفاقي و غير واقعي

انتخاب شده !! ) . ... گفت : نه . همون! 1-2-3 !!

گفتم: بسيار خب ... ديگه؟ . گفت : ديگه به اون آقاي عينكي و اون يكي كه يه كم تو پره و اون خانم لاغره هم كه تازه

رييس فلان جا شده خيلي گير نده ! پرسيدم اينا كه ميفرمايي وزيرن؟ وكيلن؟ معاون وزيرن ؟ يا مادون اينها؟

گفت : باز شروع كردي هنوز هيچي نشده؟ متعجب نگاش كردم! گفت : "مادون" چيه برادر من؟ الان ميگي "مادون" ميگن

منظورمون "مادون قرمز" بوده! گفتم : اين چه ربطي داشت به اون... گفت : اونوقت مي نويسن منظورشون از مادون قرمز

"خطوط قرمزه" ! گفتم خب بهتر ... ما ميگيم در واقع خطوط قرمز را رعايت مي كنيم!!

گفت نه نه ..ديگه امنيتيش نكن ... نبايد فضا " اين" بشه! پرسيدم : كدوم؟ گفت : "اون" !

گفتم ميخواي در مورد " اين" اصلن ننويسم ...برم سراغ " اين يكي" ! گفت : " وا "! ميخواي حرف برامون در بيارن كهموجب تشويش اذهان عمومي شديم ؟! گفتم: اي بابا ... آخه يعني ميگي "اين يكي" تا اين حد ايجاد تشويش ميكنه؟

گفت بعله... شما يه چيز بزرگي مثه " اينو" ميخواي مطرح كني اونوقت انتظار داري مشوش نشه هيچي؟

گفتم بابا هي نگو " اين" من ميگم " اون يكي" شما باز بر ميگردي سر " اين" ... ؟!!

گفت: ببين داداش ... شما اون يكيو هم كه بذاري تو صفحه همه مشوش ميشن ... گفتم اصلن اينا هيچ... نه " اين" نه "اون يكي" .. گفت : ها پس كدوم ؟ گفتم : خب در مورد " همون" چي؟ خوبه در موردش بنويسم؟

چشاش گرد شد ... گفت : " همون"؟ گفتم : آره ديگه "همون" . گفت: تو مثه اينكه حاليت نيست الان اين همون كه ميگي

پروندش در حال بررسيه و چون نه متهمه نه مجرم نميشه در موردش نوشت.

گفتم حالا مجرمم نباشه ديگه متهم كه هست.

بلند شد از پشت ميزش اومد طرف من تو چشام زل زد و يواشكي پرسيد : چيزي زدي؟!!

اقا ما رو ميگي! نافرم به هم ريختيم ...موندم چي بگم بهش... گفتم آها گرفتم.. منظورت اينه كه " معتاد" مجرم نيست بيماره!

ديگه داغ كرد. گفت : اقا " خر" ما از كره گي دم نداشت اصولا" ...!! پاشو برو فعلا" به كارات برس بعدا" حرف مي زنيم.


  منبع: آفتاب
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=31048

نظـــرات شمـــا