کد خبر : 37612       تاریخ : 1393/12/16 11:26:31
واتساپ و وایبر بازی...

واتساپ و وایبر بازی...

ننه ی امیر نفرین می کرد که بوی خین ازش میومد،صداش فهمیدم که می گفت:الهی ننه پنجه ت کرم بزنه که نتونی ری موبایلت پنجه بکشی وواتساپ ووایبر بیاری.خدا که به حق ابوالفضل همه ی فیلتر شکنهای دنیا واپیچن که نتونی فیس بوک بگیری.امیدوارم به حق دردای دل زینب تمام رفیقات بلک ات کنن.الهی که در ماه یه آدمی اَدت نکنه.خدا کنه که اینستاگرامت واپیچه که آرزوی دیدن یه عکس داشته باشی.


ننه ی امیر نفرین می کرد که بوی خین ازش میومد،صداش فهمیدم که می گفت:الهی ننه پنجه ت کرم بزنه که نتونی ری موبایلت پنجه بکشی وواتساپ ووایبر بیاری.خدا که به حق ابوالفضل همه ی فیلتر شکنهای دنیا واپیچن که نتونی فیس بوک بگیری.امیدوارم به حق دردای دل زینب تمام رفیقات بلک ات کنن.الهی که در ماه یه آدمی اَدت نکنه.خدا کنه که اینستاگرامت واپیچه که آرزوی دیدن یه عکس داشته باشی.
روسریم سر کردم ،رفتم خونشون.گفتم:ننه ی امیر نه خوبن که ایقه نفرین می کنی مَی چه شده؟گفت:بیا تو اتاق تا نشونت بدم.
در واز کرد؛ رفتیم تو اتاق امیر. تا امیر پناه برخدا، مث مرده دراز کشیده وپنجه اش همی جور رو تبلت اش زُرمیده و تق تق مث مرغ که چنگ زمین میزنه ،می کوبه ری تبلت.
گفت:دی غومضا سیل بکن ای سال ماه دراز ،خوسیده تبلت اشم نهاشن وهی چت می کنه.
بعد گفتم: می ای خوراک نمی خوره؟ پا نمیشه سی چی خوردن؟ گفت:آخه اگه پاشه چی بخوره تبلت ول میشه.گفتم:خوسی خوراک خوردن چی می کنه؟ گفت:هیچی، سُرم ری خوش وصل کرده که نخواه از تبلت جدا بشه ونخواه چی بخوره.گفتم:بلا نسبت مستراح رفتن چی؟ گفت:هیچ، موی بدبخت باید جورش بکشم. گفتم:سی چه تو جورش بکشی؟ گفت:چی بگم، مشتی پمپرز خریده مو بید هی بیام پوشکش عوض کنم، پوشک پرچپلی ور دارم، پوشک نو بیلم سر جاش.گفتم:عامو خو یه زنی، یه آزاری سیش پیدا کن تا بلکم نجات پیدا کنه.گفت:حرفا می زنیا، زنش سی چنن؟ با ئی تبلتکو بیست میلیون دختر تو دنیا زنشن.گفتم:خواز کجا می فهمی؟ گفت:با همین تبلت سی دخترا می بینه ودخترا می بیننش.


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=37612

نظـــرات شمـــا