کد خبر : 44339       تاریخ : 1394/04/01 12:17:42
شُوِیی که قارچاقی بید....

شُوِیی که قارچاقی بید....

خدا رحمتش کنه عاموم، ژاندار بید.هر پاسگِه ی که منتقلش می کردن،همونجا یه خیمه وکپری سی خوش دُرُس می کرد و با زن وبچش زندگی می کردن.یادم میاد،یه سالی مُحلِ خدمتش پاسگه ی جفره بید.ئی که سیتون می گم مال زمون شاه بیده ها.شُوِیی که قارچاقی، چیزی نبید ورئیس پاسگاه با قارچاق چیا بند وبس نکرده بید که قارچاق رد بکنن......

خدا رحمتش کنه عاموم، ژاندار بید.هر پاسگِه ی که منتقلش می کردن،همونجا یه خیمه وکپری سی خوش دُرُس می کرد و با زن وبچش زندگی می کردن.یادم میاد،یه سالی مُحلِ خدمتش پاسگه ی جفره بید.ئی که سیتون می گم مال زمون شاه بیده ها.شُوِیی که قارچاقی، چیزی نبید ورئیس پاسگاه با قارچاق چیا بند وبس نکرده بید که قارچاق رد بکنن، سیش می گفتن:آغی فلونی، امشو از مجسمه ی شاه تا هِلِ جلالی وشغاب نگهبانی بده.اما شُویی که می خواسن قارچاق از دریا تو بَرپیاده کنن،سیش می گفتن: آغی فلونی، تو خستتن، بچهات هم گناه دارن، خوشون تهنا هِسن، امشو برو پیش زن وبچت بخوس.
خلاصه مطلب، ئی گذشت تا ما شدیم کارمند دولت وازعاموم یاد گرفته بیدم که آدم پاکی باشیم، اما اداره، آدمی پاک به مذاقش خوش نبید.مرتب هرجا که می فهمیدن مزاحم هِسم، پُستم عوض می کردن و می نهادنم جُی که مین دماغ کسی نباشم، بعدش هم سیم می گفتن: تو آدم پاک و دُرُسی هسی می خوایم جُی بذاریمت که اونجا پاک وتمیز نگه بداری، که دولت ضرر نکنه. مو هم باور می کردم که اینا چقه دلشون سی مملکت ونفع مردم می سوزه. زندگی مو ساده  وبی فیس وافاده بید.تا ایکه یه دفه رفتم ولات رئیسمون.گفتم برم احوالش بپرسم. شهر کوچیک بید. پُرس یه نفر کردم گفتم: فلونی می شناسی؟ گفت:ها، بیو سوارموتورسیکل بشو تا برسونمت در خونش. رسیدیم در خونش. تک تک زدم ، یه دفه آغی رئیس اومد دَم در.در که واز کرد یه کُشه ی نزدیک بید از دیدن مو سَکته کنه. سی چه؟ سی محض ایکه خونش که بهترن بگُم قصر واستخرش با حقوقی که می گرفت، اصلن جور در نمیومد.
بعدا، فهمیدم که آغی رئیس ومعاوناش دسشون تو کیسه ملت بدبختن که تونستن یه همچی قصر وتک تشکیلاتی سی خوشون بسازن.
مو وعاموم جفتمون ساده زندگی کردیم، اما به مردممون خیانت نکردیم.
ژاندار: ژاندارم
پاسگِه ی: پاسگاهی
قارچاق : قاچاق
سی محض ایکه : به خاطر این که

 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=44339

نظـــرات شمـــا