کد خبر : 51529       تاریخ : 1394/09/10 09:50
سیچه مردم فکر پاکبانی زحمتکش نیسن؟

سیچه مردم فکر پاکبانی زحمتکش نیسن؟

رفتم تو سِرُی سکینه محد هاشم تا سکینه نشسه رو سِکُنجه ی خونشون داره اشک می ریزه.

رفتم تو سِرُی سکینه محد هاشم تا سکینه نشسه رو سِکُنجه ی خونشون داره اشک می ریزه.
دوتا بچه هاش هم تو سرا بازی می کردن.
گفتم:سکینه خدا بد نده؟چتن نشسی گریه می کنی؟
با بال مینارش چیشش پاک کرد ،گفت:وا لله چه بگم؟از دِسِ روزگار دیگه نمی فهمم چه بایِسُم کرد؟
گفتم:عامو روزگار سی هیچ که نمی سازه همه گیر وگرفتارن.تو تنها گرفتار نیسی خو که بشینی گریه کنی.تو گرفتاری،موگرفتارم،او گرفتاره،ای گرفتارن،همه گرفتارن.
گفت:دی غومضا گرفتارهُی مو یکی دوتا خو نی.از اوهَل پیمونکار شهرداری حقوق شوهرم چهارماه ،چهارماه نمی دن.ازای هَل حقوقش که می دن مشتی از پیلاش کسر می کنن.
گفتم:سی چه کسر می کنن؟
گفت:والله چه بگم ، بدبخت صبِ گاه راس میشه همه خو هسن شوهر بدبخت مو جارو دسشن از ای هِلِ خیابون تا اوهل خیابون جاروف می کنه که شهر پاک پاکیزه باشه.پشت سرش بچه مدرسه ایا چِلِ چِلِسمِشون می خورن پوسش میندازن همونجُی که شوهر بدبخت مو پاک کِرده.ننه ی بچه یادِ بچش نداده که اشغال بندازه تو سطل اَشغالی.تاکسی یا شخصی وُیمیسه کِرِ خیابون وآشغالشِ می ریزه همونجُی که شوهرمو صب زود پاک کرده.دکوندار صب زود دکونش واز می کنه اَشغال پَشغال دکونش می ریزه تو جوخ اووی که جلوِ دکونشن یا می ندازه تو خیابون، یَنی همونجُی که شوهر بیچاره مو با ای تن ناخوشش جارو کشیده.ماشین آخرین مدل که خداتمن قیمتشن تو خیابون رد می شه شیشه ماشین می کشه دومن اَشغالش ور می ده کف خیابون.یَنی همونجی که شوهرمو بدون دستکش وماسک چِپِلیهی مردم رُفته.
بعد سرکارگرشهرداری میاد تا خیابون و پیاده رو چِپِلِن یه مشتی سر شوهرم داد و فریاد می کشه و می گه تو بی عرضه ای که خیابون درس نرُفتی.سر برج هم که می شه از حقوق شوهربدبخت مو پیل کم می کنن.
بینی بین الله ،ای کارکو دُرُسن؟چطور ما حاضرنیسیم یه چوب کبریت تو خونمون بیفته اما حاضریم مُچه مُچه اَشغال بریزیم تو کیچه وخیابون.
ئی جورین که درد دلم شده سی حقوقی که شوهرم داده دسم و مشتی پیل ازش کم کردن ،سی همی دارم گریه می کنم.
دی غومضا تو بگو سیچه مردم فکر پاکبانی بی زبونِ زحمتکش نیسن؟
گفتم"والله چه بگم ،هرچی بگی دُرُسن.حالا مو مُنگِ دُرُنگ می کنم،بلکم چارتا گوش شنوا،بشنُفه.
سِرُی =سرای ،حیاط                        
سکُنجه =تراس
چه بایسم کرد؟=چه کار باید بکنم
گرفتارهُی =گرفتاری ها
اِی هل =این طرف
اوهَل =آن طرف
چِپِلِهُی =کثافات
مُچه مُچه =مُشت مُشت

چِل چِلِسمه =تنقلات
 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=51529

نظـــرات شمـــا