کد خبر : 599       تاریخ : 1392/04/04 11
در انتهای باغ
فرح راوردشیری

در انتهای باغ

در انتهای باغ

در انتهای باغ

فرح رواردشیری

در انتهای باغ

آب بند رود

 هیاهوی درخت

چه  زیباست انتهای باغ

پرواز پروانه ها

 ناله می کنند تصویرها در آینه

 چه سرد است

آینه  رو به سوی باغ

 نهیب می زند دلم

اسیر در پنجه ی پلنگ

ما نشسته بزرگ شده ایم

زمان  می گذرد

 در گوش عروسکی

که چین های دامنش

سال هاست  به موج می دهد

سهم گربه ها از آسمان

پرنده ای ست

که  باغ را

بی اندیشه نوک می زند

 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=599

نظـــرات شمـــا