کد خبر : 7860       تاریخ : 1392/10/17 14:08
مرکر

مرکر

در مرکز شهرستان دشتستان بانک هایی هستند که جواهر و زیور و طلای مردم را می گیرند و مبلغی هم به آن ها می دهند، هر مدتی که صاحبان اموال مایل باشند، بانک از آن ها نگهداری می کندو هرگاه که خواستند با ارایه رسید تحویل می دهند و وجه پرداخت شده را هم پس می گیرند!

1-

در مرکز شهرستان دشتستان بانک هایی هستند که جواهر و زیور و طلای مردم را می گیرند و مبلغی هم به  آن ها می دهند، هر مدتی که صاحبان اموال مایل باشند، بانک از آن ها نگهداری می کندو هرگاه که خواستند با ارایه رسید تحویل می دهند و وجه پرداخت شده را هم پس می گیرند!

انشالله از سرناامنی و ترس از دستبرد و هجوم سارقین نیست، اما فایده ی این کار برای کسانی که نیاز به  مبالغی نقد دارند ( برای هر مدتی)  بی پرداخت  سود و پیدا نمودن دو ضامن معتبر و از همه سخت تر یکی از ضامن ها باید کارمند معرفی شده از یک نهاد دولتی باشد. بسیار گره گشا و پسندیده است اگر چه  جای این خالی همیشه را نمی شود فراموش کرد که چه کنند آنهایی که طلا ندارند ! و اما این پرسش هم  به جای خود باقی است که برای بانک غیر از وجود انبوهی از طلا در گنجینه، سود دیگری هم درپی دارد؟!

2-

مریض پشت فرمان حالش به هم خورده است ( شغل کلیدی و معتبر دارد) و سابقه هم نداشته است او را برده  اند جایی که حواس پرت های روانی هستند خودش در مدت کمی که آنجاست  افسرده و گیج است  و  می گوید : من خودم هم نمی دانم که شده است که باید اینجا باشم، آیا نباید در بستری کردن این گونه افراد دقت بیشتر ی شود ؟!  ما نه اسمی برده ایم و نه آدرس مکانی را داده ایم، اما با شناختی که از وی داریم فکر نمی کنیم که .... و خدا نکند که روزی عضوی از کسی به درد آورد روزگار........

3-

می گویند و می نویسندو نقل می نمایند که : خرید خانه و اجاره ی خانه و خرید زمین ارزان  شده  است  ( توی سرش خورده است ) شاهد بودم که یک آپارتمان  هفتاد متری در طبقه ی دوم یک ساختمان  چهار واحده را فروختند نقدِ نقد صد و چهل و پنج میلیون تومان  ! و هر که را که می بینم وافریادا دارد که سرسام گرفته  است اجاره بها و هر چه رو  به پیش برویم یک خانه ی سی متری امکان رفتن قیمتش به  کهکشان بسیار است !

نتیجه ی اجتماعی : دولتی که آمده است گره اقتصادی را باز کند و در پی رسیدن به نیت خیر و منفع العامه  ی خود بیست و چهار ساعت بسترش در صندلی هواپیماست و خورد و خوابش پشت میزهای مذاکره ،معلوم است که موانع متعدد مخالفین ( بخوانید آن هایی که منافعشان را در خطر می بینند) شاید هرگز به چنین مقصدی این دولت نرسد!

4-

تأمین اجتماعی بدون تقاضای بازنشستگان و بدون هماهنگی با آن ها مبالغی را از حقوق  شان کسر و بابت بیمه ی تکمیلی منظور داشته است این کار اگر خلاف قانون نباشد طبق کدام دستور و بخشنامه ای صورت گرفته  است ؟ و آیا کسی هست  که بپرسد چرا؟! و چه خوب است که بدانیم این نوع بیمه ها اصلاً تکمیلی نیستند بیمه ی تکمیلی بیمه ای است که مکمل بیمه ی  بیمه شونده باشدو صد در صد هزینه های درمانی را تکمیل کند!    


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=7860

نظـــرات شمـــا