کد خبر : 7863       تاریخ : 1392/10/17 14:14
شهریارِ شهر سادگی ها

شهریارِ شهر سادگی ها

این هفته نیز می خواهم از حال و هوای واقعیت بگریزم و باز هم به حال و هوای حقیقت، پناه برم. واقعیت روزگارِ ما، واقعیتی دل انگیزی نیست، گفتمانی حاکم بر زندگی ما، گفتمان به غایت، غم انگیزی است، گفتمان پلیدِ قدرت است وگفتمان کثیفِ ثروت.

( به یاد مرحوم شهریار نخعی)

این هفته نیز می خواهم از حال و هوای واقعیت بگریزم و باز هم به حال و هوای حقیقت، پناه برم. واقعیت روزگارِ ما، واقعیتی دل انگیزی نیست، گفتمانی حاکم بر زندگی ما، گفتمان به غایت، غم انگیزی است، گفتمان پلیدِ قدرت است وگفتمان کثیفِ ثروت. این روزها، هرجا که می روی از مدرسه گرفته تا مسجد و از کوچه گرفته تا خانه و جمع دوستان و خویشان و سر سفره ی شام و نهار و کنار دریا و توی پارک و... صحبت از ماشین است و خانه و درآمد و...  و بی چاره فرزندان ما که در این شرایط، در کنار ما، روز به روز کوچک تر می شوند و اگر در این باره اندیشه ای نشود که به راهکاریی عملی و بنیادین بینجامد، در آینده ای نه چندان دور، ما و فرزندان و خانواده ی ما نابود خواهد شد. واقعا، بیچاره بچه های ما که از گفتمانِ پدران و مادران ما، یعنی گفتمانِ سادگی و قناعت فقط خاطره ای مبهم دارند. بیچاره بچه های ما که از عشق و ایثار، روز به روز تهی تر می شوند. آن ها گفتمان دیروزِ زندگی ما را عمدتا در کتاب ها خوانده اند و یا به عنوان قصه ای از پدرها و مادرها شنیده اند و البته و صد البته، دوصد گفته چون نیم کردار نیست. ما باید منتظر کاشته های خود باشیم. نسل آینده نسلی خودخواه و ویرانگر است، نسلی تنهاست، این نسل تجربه زندگی جمعی ندارد، این نسل نمی تواند همسرش را تحمل کند، نسلی که امروز در دوران جوانی، تکیه کلامش، این است که حوصله ی خودم هم ندارم، فردا چگونه خواند توانست همسر، فرزند، پدر ، مادر و ناملایمات جهان را تحمل کند؟

این ها را نوشتم تا بنویسم که من از گفتمان نسل گذشته، خاطره های دل انگیز دارم. تا دو سال قبل، در همسایگی ما انسان شریفی زندگی می کرد به نام مهندس شهرام نخعی. خیلی زود از وجنات او دریافتم که باید از خانواده ای نجیب باشد. در اولین برخورد با پدرش، احساسم، جامه ی واقعیت به خود پوشید، شهریار و از این هفته به بعد: مرحوم شهریار ، از نسل دیروز و آن هم نسل دیروز بوشهر بود. یعنی نسلی که آفتاب و عاطفه را فهمیده بود و عشق را معنی کرده بود، مردی که سراسر کلامش بوی مهربانی می داد، مردی که سراسرِ رفتارش، تجلی گاه انسانیت بود. مردی که بر لبش همیشه لبخند بود، در تمامِ مدت دوازده سال همسایگی ما و ملاقات ماهی جند باره اش، از او یک بار گلایه ای از روزگار هم نشنیدم، آن طور که مهندس شهرام می گفت: نهایت گلایه اش از هوای گرم بوشهر این بود که تابستان ها  خطاب به همسرش می گفت زن اسباب و اثاثیه را بپیچ تا به شیراز نقل مکان کنیم و فصل های سرما می گفت خوب شد که اسباب را نپیچیدی تا در هوای مدیترانه ای بوشهر نفس بکشیم، به راستی کجای جهان این حال و هوا را دارد. این حکایت بعدها، هرگاه که هوا بارانی بود، اسباب شوخی و طرب من و مهندس را فراهم کرد. اینک برای او و برای همه ی درگذشتگان بوشهری، از خداوند رحمان، طلب مغفرت می کنم و امیدوارم روحشان در آرامش ابدی باشد. آن ها آدم های بزرگی بودند چون  ساده بودند و من نیز از زبان شاعری که نمی شناسمش برایشان ای ترانه را می خوانم  و یادشان را گرامی می دارم:   

  آدم ها ﺳﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ / ﻫﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺪﯼ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ / ﻫﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ / ﻫﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ /  ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ /  آدم های ﺳﺎﺩﻩ ﺭﺍ /  ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ ﻧﻘﺎﺷﯽ /  ﺳﺎﻋت ها ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮﺩ /  ﻋﻤﺮﺷﺎﻥ ﮐﻮﺗﺎﻫﺎﺳﺖ / ﺑس که ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ / ﺩﺭﺱ ﺳﺎﺩﻩ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺑﻬﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ /  ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ /  ﺑﻮﯼ ﻧﺎﺏ “ﺁﺩﻡ” ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ

  ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ می شوی /  ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺏ می شود  /  ﺧﻮﺩﺕ /  ﻏﻤﺖ /  ﻣﺸﮑﻠﺖ /  ﻏﺼﻪ ﺍﺕ  /   ﻫﻮﺍﯼ ﺷﻬﺮﺕ /  آدم ها ﺍﻃﺮﺍﻓﺖ / ﺣﺘﯽ ﺩﺷﻤﻨﺖ. /  ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ /  ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺮﻗﯽ نمی کند ﮐﻪ ﺗﺠﻤﻞ ﭼﯿﺴﺖ /   ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯ ﭼﻨﺪ ﺍﺳﺖ /  ﻓﻼ‌ﻥ ﺑﻨﺰ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪﻝ ، ﭼﻨﺪ ﺍﯾﺮﺑﮓ ﺩﺍﺭﺩ /   ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ /   ﻧﯿﺎﻭﺭﺍﻥ ﮐﺠﺎﺳﺖ  /  ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻭ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻟﻬﯿﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﺣﻮﺍﻟﯽ ﺍﻧﺪ /  ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ  /  ﮔﺮﺍﻧﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬﺍﯾﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟  /  ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ  /  ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺟﯿﺒﺖ ﺷﮑﻼ‌ﺕ ﭘﯿﺪﺍ می شود  /  ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺩﺍﺭﯼ  /  ﺑﺮ ﺭﻭﯼ جدول های ﮐﻨﺎﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺭﺍﻩ می روی /  ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ، ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ می کنی ﻭ ﻗﻄﺮﻩ ﻗﻄﺮﻩ می نوشی  /  ﺁﺩﻡ ﺑﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﺖ می کنی

  ﺷﺎﻝ ﮔﺮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ می بخشی  /  ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ  /  ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﺑﺮﺑﺮﯼ ﻭ ﻟﻮﺍﺵ ﭼﻨﺪ ﺍﺳﺖ

  ﮐﻔﺎﯾﺖ می کند /   ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻏﺬﺍﯼ ﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ  /  ﺁﺑﮕﻮﺷﺖ ﻫﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ  /   ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ...

  آدم های ﺳﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ   /   ﺑﻮﯼ ﻧﺎﺏ ﺁﺩﻡ می دهند...!!


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=7863

نظـــرات شمـــا

اردشیر گفت:
زیبا آرام پر از عاطفه وعشق به انسان همیشه شاد باشی غم به دور
1392/10/18
شهروند گفت:
شهریار ، شهریار ادب ، اخلاق ومهربانی بود . روانش شاد
1392/10/21
معلم گفت:
چه زیباست همه به نیکی ازت یاد کنند.
1392/10/24