کد خبر : 7864       تاریخ : 1392/10/17 14:14
مامور خرید خونه

مامور خرید خونه

خدا بیامرز ننه م یه مثلی داشت،میگفت :(تا گنده خر نباشه ،نباشه گنده فروش).حالا حکایت مُنن وبوی غومضا.صب گاه راس میشه میگه برُم بازار صفا قاتُق بیارُم سیت.بعد ساعت ده،یازده سروکله اش پیدا میشه،یه خِشخِشوکی دسشن توش آلوتماته وسوزی و ای چیان.

خدا بیامرز ننه م یه مثلی داشت،میگفت :(تا گنده خر نباشه ،نباشه گنده فروش).حالا حکایت مُنن وبوی غومضا.صب گاه راس میشه میگه برُم بازار صفا قاتُق بیارُم سیت.بعد ساعت ده،یازده سروکله اش پیدا میشه،یه خِشخِشوکی دسشن توش آلوتماته وسوزی و ای چیان.همیشه خدا هم تماتیکو نصفش گندن وخرابن وبُید بریزمش دیر.آلوهم نصفش چلقیده.میگم:بووی جوونی،عزیز دلم،قربون شکلت برُم،اینا چنن اسِدی؟توخوچیش بازار در اُوردی.میگه:خو ارزون بید نه.میگم:دورت بگردم ارزون بید چنن؟پیل بده چیز دُرس بسون.پیل که از سر راه نِیوردن.

خلاصه همیشه کارش همییِن.موهم سیش میگما تو دس ودلت سی چی خریدن میلرزه .آدمی که میخوادبره چی بسونه ،بید چیش تنگ نباشه.اوکُشه رفت پمپ بسونه سی اُو خونمون.تلق تلق اومده تا یه پمپی دسشن .سیل پمپ کردم فهمیدم ئی پمپ دوروزم کار نمی کنه.گفت:ارزونن،چینی بیده اسدم.گفتم:قربون شکلت برم، قضات بخوره توسرموئی بدبخت،مگه نشنفتی، گفتن:هر ارزونی بی علت نی،هر گرونی بی حکمت نی.دردسرتون ندُم.چی طول نکشید،پمپ،تلق ،سُخت.گفتم:حالا دیدی اییَم پمپ ارزونت.

دُرُسن که چیا گشت ِگرونن ،اما از قدیم گفتند:یا نسون،یا کم بسون ،یا چی خوب بسون.خلاصه کاری سر ما اُورد که ما نه سی خوردن اُوداشتیم ،نه سی شست شور،ونه سی طار تقوِیی،هرروز خدا هم می رفتیم در خونه میشتی سکینه اینا سی  بلانسبت یه مستراب رفتنی.

دیگه هم ما عاجز شده بیدیم ،هم میشتی سکینه اینا.

ئی گذشت تا ایکه یه روز پسین ازخو،راس شد، سی کردم ،دیدم تا فلفالییِن. بادو اِسَد که بره خونه میشتی سکینه اینا،اما وسط کیچه کار خوش ساخته بید.دیدم پهن پهنک داره میاد،گفت:چه بکنم دی غومضا؟گفتم؟برو خوت بنداز تو اُو دریا.تا تو باشی پُی چی بُنجل نگردی.خدا روشکرکه تو مامور خرید اداره ی،جُی نشدی.

مهدی جهانبخشان-آذر 1392


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=7864

نظـــرات شمـــا